Nordsøsamarbejdet

Nordsøsamarbejdet består af 10 europæiske lande med fælles interesser i Nordsøen. Formålet er at reducere omkostningerne til udbygningen af havvind og udvikle et europæisk marked for havvind.

Nordsøsamarbejdet er et samarbejde om havvind og el-net i Nordsøen mellem Belgien, Holland, Luxembourg, Irland, Storbritannien, Frankrig, Norge, Sverige, Tyskland og Danmark med deltagelse af Europa-Kommissionen.

Samarbejdet startede i sommeren 2016 og står pt. til at ophøre i 2019. Der arbejdes dog på, at samarbejdet forlænges under det danske formandskab. Danmark overtog formandskabet den 15. juli 2018.

Formålet med Nordsøsamarbejdet

Formålet med Nordsøsamarbejdet er at nedbringe omkostningerne til havvindudbygning og derved udvikle et europæisk marked for havvind. Mere specifikt forsøges dette gjort ved at

 • Standardisere og harmonisere regler og krav til havvindmøller
 • Koordinere timing for udbud samt udvikling af best practice for design af udbud
 • Fremme stordriftsfordele 
 • Dele nyeste viden om, hvordan havvind etableres på den mest omkostningseffektive måde.

Nordsøsamarbejdets potentiale

Europa-Kommissionen har vurderet, at vindenergi fra Nordsøen vil kunne dække op til 12 pct. af elforbruget i EU i 2030. Hvis man bruger danske husstandes elforbrug som målestok, så svarer det til, at vind fra Nordsøen kan dække ca. 100 mio. husstandes elforbrug. Dette er årsagen til, at Nordsøen bliver kaldt ’Silicon Valley’ for havvind og potentielt kan blive et kraftværk for hele Europa. Man forventer, at der i Nordsøen er plads til at etablere produktionskapacitet, der svarer til ca. 20 % af EU’s samlede elforbrug i 2040 - eller op til 15 gange så meget vindenergi, som der i dag produceres i Nordsøen.

Danske virksomheder er verdensførende i havvind, og mere end 31.000 er beskæftiget i vindmølleindustrien. Omkostningerne på området er faldet drastisk de seneste år, hvilket placerer danske virksomheder i en unik position til at eksportere teknologi og viden, og derved skabe vækst i branchen. Nordsøsamarbejdet er her en unik mulighed for at eksportere dansk knowhow.

Gennem Nordsøsamarbejdet kan en harmonisering af reglerne medføre en reduktion i produktionsomkostninger, da virksomheder ikke længere skal tilpasse produktionen til forskellige landes standarder men i stedet producere til én fælles standard. Dette kan yderligere reducere prisen for vindmøllestrømmen til gavn for både borgere og virksomheder.

De første havmølleparker i Europa uden tilskud er allerede på tegnebrættet. Om få år er havvind den billigste energikilde i Europa - kun overgået af landvind. Nordsøsamarbejdet baner vejen for, at Danmark og Europa kan nå sine CO2 mål og opfylde forpligtelserne i forhold til Parisaftalen. Havvind vil ikke kun være med til at skabe jobs og grøn vækst, men gøre det muligt for Europa og resten af verden at gøre sig fri af fossile brændsler og skabe grundlag for et bæredygtigt liv for alle på jorden.

Prioriteter for det danske formandskab for Nordsøsamarbejdet

Helt konkret arbejder det danske formandskab for:

 • Fastholde den positive deltagelse af stakeholders
  For at havvindmølleindustrien bliver mere konkurrencedygtig og ideelt set kan klare sig uden støtteordninger, er det vigtigt, at samarbejdet fokuserer på de områder, som industrien mener, kan bidrage til at nedbringe omkostningerne
 • Differentieret integration skal være mulig
  Der skal være mulighed for, at en mindre gruppe af medlemsstater kan samarbejde dybere og bredere på nogle områder uden at have alle 10 lande med om bord
 • Forlængelse af samarbejdet
  Det danske formandskab har påbegyndt processen om forlængelse af samarbejdet, så samarbejdet kan fortsætte med at levere gode resultater på de identificerede udfordringer
 • Havvind uden støtte
  Det er Danmarks ambition, at Nordsøen skal være stedet, hvor der sættes havvind op uden støtteordninger.

Ministermøde i Esbjerg den 20. juni

I forbindelse med Danmarks formandskab afholdes der et ministermøde i Danmarks Energimetropol, Esbjerg. Esbjerg er kendt som verdens største installationshavn for havvind og har i mange år haft en stor industri, der arbejder med at bringe vindenergi og energiproduktion ud på havet. Nordsøen er et stort fokusområde, og mange havvindprojekter i Nordsøen er allerede opstillet ud fra Esbjerg Havn.

Afholdelse af ministermødet i Esbjerg muliggør, at energiministrene fra de 10 medlemslande, udover at drøfte den politiske agenda om havvind, også får mulighed for med egne øjne at se havvindmølleparkerne og få en fornemmelse for de daglige udfordringer, som der arbejdes med i de fire arbejdsgrupper. Ministrene får bl.a. mulighed for at komme ud på havvindmølleparken Horns Rev 2.

Parallelt med ministermødet afholdes North Seas Energy Days, som er et arrangement for højniveaupersoner fra industrien.

Der kan læses mere om North Seas Energy Days, her: http://www.northseasenergydays.com/.