Mulige indberetningsformer

Du kan indberette til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets whistleblowerordning digitalt via indberetningsportalen, telefonisk eller ved fysisk fremmøde. Hvis du ønsker at være anonym, opfordrer vi dig til at anvende den digitale indberetningsportal, jf. pkt. 4. nedenfor. 

Indberetningsportal

Digital indberetning foretages via dette link.

Telefonisk

Telefonisk indberetning kan foretages på telefonnummer +45 2115 4136.

 Whistleblowerenheden har telefontid fra mandag til fredag kl. 10-15. Opkald foretaget uden for åbningstiden bliver ikke besvaret.

 Fysisk fremmøde

Ønsker du at foretage indberetning af oplysninger ved fysisk fremmøde, beder vi dig om at kontakte os på forhånd, så vi sammen kan aftale rammerne for dit møde, herunder at det kan blive afholdt under diskrete forhold, hvis du ønsker det.

Andre whistleblowerordninger

Du har også mulighed for at indberette til den eksterne whistleblowerordning i Datatilsynet. Du kan læse nærmere om ordningen på Datatilsynets hjemmeside.

 Du kan frit vælge mellem at foretage indberetningen til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets whistleblowerordning eller til en ekstern whistleblowerordning.

 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet opfordrer dog til, at indberetningen som udgangspunkt sker via ministeriets egen whistleblowerordning i de tilfælde, hvor overtrædelsen kan imødegås effektivt internt, og hvor whistlebloweren vurderer, at der ikke er risiko for repressalier.

 Interne og eksterne whistleblowerordninger begrænser ikke offentligt ansattes ytringsfrihed, og der er således fortsat ytringsfrihed og meddeleret i overensstemmelse med de pågældende regler herom.