Borgerting på klimaområdet

Klima

Danmarks nye borgerting kommer til at bestå af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer. Fra borgertingets første samling vil du løbende kunne finde de klimadilemmaer, som borgertinget har diskuteret og andet relevant materiale.

De 99 medlemmer af borgertinget udvælges ud fra nogle enkle kriterier som alder, køn, geografi, uddannelse og indkomst. Medlemmerne får til opgave at debattere forskellige borgernære dilemmaer, som er forbundet med klimaudfordringerne, hvor borgerne kan få deres stemme hørt i tilrettelæggelsen af klimapolitikken.

Borgertinget skal diskutere borgernære dilemmaer og spørgsmål, som klimakrisen stiller det danske samfund overfor. Der indkaldes relevante eksperter, som kan klæde tingets medlemmer fagligt på, inden de diskuterer og konkluderer. Herefter skal borgertinget fremlægge konklusioner og anbefalinger til klima-, energi, og forsyningsministeren og Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget (KEF udvalget).