Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Regeringen og et bredt politisk flertal blev d. 14. december 2021 enige om en aftale om fangst, transport, lagring og anvendelse af CO₂ i Danmark. Med aftalen nedsættes der et interessentforum for CCUS i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, hvor alle interesserede myndigheder, virksomheder, vidensinstitutioner, finansielle institutioner og interesseorganisationer mv. inviteres ind. Forummet skal bl.a. understøtte fastholdelse og udvikling af grønne danske jobs med et teknologineutralt og markedsbaseret fokus.

_____

Webinar – offentliggørelse af første fase af CCUS-puljens udbudsmateriale

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet afholder sammen med Energistyrelsen d. 2. maj kl. 10-10:30 et webinar vedr. offentliggørelse af udbudsmaterialet for CCUS-puljens første fase. Arrangementet optages med henblik på offentliggørelse af videoen efterfølgende.

På webinaret vil afdelingschef Anders Hoffmann og kontorchef Henrik Sulsbrück bl.a. fortælle om input fra markedsdialogen samt videre proces for udbuddet af puljen, herunder den kommende prækvalifikations- og tilbudsfase.

Tilmeld dig her

Slides fra webinar