Oprettelse af interessentforum for CCUS

Regeringen og et bredt politisk flertal blev d. 14. december 2021 enige om en aftale om fangst, transport, lagring og anvendelse af CO₂ i Danmark.

 Med aftalen nedsættes der et interessentforum for CCUS i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, hvor alle interesserede myndigheder, virksomheder, vidensinstitutioner, finansielle institutioner og interesseorganisationer mv. inviteres ind. Forummet skal bl.a. understøtte fastholdelse og udvikling af grønne danske jobs med et teknologineutralt og markedsbaseret fokus.

Deltag i det første seminar i nyt interessentforum for CCUS

Det første seminar i interessentforummet for CCUS afholdes d. 9. februar kl. 9-11.  Arrangementet afholdes online grundet COVID-19 situationen.

På seminaret vil der være mulighed for at høre nærmere om regeringens CCUS strategi og CCUS-puljen samt at bidrage til emner og fokus for forummet fremadrettet.

Dagsorden

- 09:00-09:40 Velkommen og introduktion til CCUS-politikken v. Anders Hoffmann, Afdelingschef i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

- 09:40-10:15 Introduktion til CCUS-puljen v. Henrik Sulsbrück, Kontorchef i Energistyrelsen

- 10:15-10:50 Q&A samt input til fremtidige emner i interessentforummet

- 10:50-11:00 Opsamling v. Anders Hoffmann, Afdelingschef i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

 

Tilmeld dig her 

Ønsker du at høre mere og modtage information, når der er nye arrangementer så kontakt Specialkonsulent Jasmin Sharzad, jasha@kefm.dk