Regeringens klimapartnerskaber

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum.

Klimapartnerskabernes anbefalinger vil løbende blive tilgængelige nedenfor her på siden.

De 13 klimapartnerskaber:

 • Landtransport og logistik, formand Jens Bjørn Andersen, CEO, DSV Panalpina
 • Service, IT og rådgivning, formand Eva Berneke, CEO, KMD
 • Luftfart: Simon Pauck Hansen, formand  CEO, SAS Danmark
 • Affald, vand og den cirkulære branche, formand Camilla Haustrup Hermansen, direktør og medejer, Plus Pack
 • Bygge- og anlægssektoren, formand Jesper Kristian Jacobsen, adm. direktør, Aarsleff
 • Life Science og biotek, formand Lars Fruergaard Jørgensen, CEO, Novo Nordisk
 • Handel, formand Michael Løve, Group CEO, Netto International
 • Produktionsvirksomhed, formand Mads Nipper, CEO, Grundfos
 • Finanssektoren, formand Torben Möger Pedersen, CEO, PensionDanmark
 • Energi- og forsyningssektoren: Henrik Poulsen, CEO, Ørsted
 • Det Blå Danmark, formand Søren Skou, CEO, Mærsk
 • Energitung industri, formand Michael Lundgaard Thomsen, Managing Director, Aalborg Portland
 • Fødevarefremstilling og landbrug, formand Jais Valeur, Group CEO, Danish Crown

Regeringen lancerede klimapartnerskaberne den 13. november 2019 - Se pressemeddelelsen fra Statsministeriet.

Grønt Erhvervsforum

Grønt Erhvervsforum skal løbende følge arbejdet i 13 klimapartnerskaber inden for erhvervslivets forskellige sektorer. Formålet er at styrke dialogen mellem regeringen, erhvervsliv og fagbevægelse om muligheder og barrierer i erhvervslivets grønne omstilling.

Du kan se kommissoriet for Grønt Erhvervsforum her.

Temaer

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

En ny ambitiøs og bindende klimalov

Den brede opbakning blandt Folketingets partier til klimaloven gør loven bindende for fremtiden.

Læs mere om klimaloven her

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien

Forsyningsstrategi

Regeringen har udarbejdet en forsyningsstrategi, som er den første samlede strategiske ramme for forsyning til de danske husstande og virksomheder.

Læs mere om Forsyningsstrategien