Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik og komme med input til ministeren på fremtidens klimaløsninger. 

Medlemmerne af Ungeklimarådet er udpeget for en et-årig periode, og de kommer fra alle dele af landet, fra forskellige uddannelsesretninger og repræsenterer forskellige indgangsvinkler til klimaudfordringen.

Følg med

Følg Ungeklimarådet på InstagramTwitter, LinkedIn og Facebook

Kontakt

Du kan kontakte forperson Monika Skadborg på monika.skadborg@gmail.com - eller kontaktperson i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Emil Andersen på emand@kefm.dk 

 

 

Billede af Monika

Monika Skadborg, forperson

Repræsentant for DUF.

Født 1993. Opvokset nær Vejle, bor nu i Hillerød.

Læser en kandidat i miljøteknologi på DTU. Repræsenterer den Europæiske Studenterunion i bestyrelsen for den europæiske lobbykoalition ’Generation Climate Europe’

Jeg var med til at tage initiativ til Ungeklimarådet, fordi unge har ret til en stemme i klimadebatten. Både fordi det er os, der skal leve med konsekvenserne, og fordi vi kan komme med ideer, der giver en hurtigere og mere retfærdig grøn omstilling. Som forperson koordinerer jeg rådets arbejde og sørger for, at vi får samlet input så bredt som muligt og får vores anbefalinger ud til så mange politikere, organisationer, virksomheder og borgere som muligt. Indholdsmæssigt er jeg optaget af at stoppe olieudvindingen og indføre effektive afgifter.

Medlem af ungeklimarådet siden marts 2019.

Henvendelser vedr. events, udtalelser, mv kan rettes til Monika på mail: Monika.skadborg@gmail.com eller telefon: 25176288

 

Billede af Mathias

Mathias Botoft Hansen

Født 1998. Bor i Bagsværd, Storkøbenhavn.

Læser til ingeniør på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) på linjen bæredygtigt energidesign. Medskaber af IDAs studenterforening.

Ungeklimarådet kan blive til en varig, vigtig stemme i den grønne omstilling. Gennem mit arbejde bidrager jeg til at få skubbet gang i den grønne omstilling. Dette er essentielt for at sikre Danmarks fremtid både ift. Økonomi og investeringer, men hovedsageligt for at værne om vor natur og jord. For at nå dertil arbejder jeg for at formidle og forsvare teknologiske løsninger mod overtro og misinformation. Danmark har alle mulighederne, hvis vi blot tør gribe dem.

Medlem af ungeklimarådet siden marts 2019.

Billede af Sofie

Sofie Winge-Petersen

Født 1998. Opvokset i Silkeborg og bor nu i Søborg.

Læser Proces og Innovation på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

For mig er den alsidige vinkel man får på klimakrisen, noget af det vigtigste ved Ungeklimarådets arbejde. Der er så mange forskellige interessenter, der alle vil blive påvirket af de ændringsforslag vi kommer med, hvilket tvinger én til at se problematikkerne fra mange forskellige sider. Derudover er det rigtig vigtigt for mig, at vi i rådet fremstår som talerør for Danmarks unge, jeg arbejder altså for at vi skal ud og hører endnu flere forslag og have endnu flere dialoger i gang med unge rundt omkring i hele det danske land.

Medlem af ungeklimarådet siden marts 2019

Billede af Rosanna

Rosanna Børsting Sørensen

Repræsentant for Den Grønne Studenterbevægelse.

Født 1998. Født i Roskilde, opvokset i Silkeborg og bor nu i Aalborg.

Læser Miljøvidenskab på Aalborg Universitet. Aktiv i Den Grønne Studenterbevægelse.

Da jeg fandt ud af, at jeg var kommet med i ungeklimarådet, kunne jeg ikke få armene ned. Klimaet optager nemlig en stor del af min hverdag, og rådet er en god platform for os unge i klimadebatten. Som repræsentant for Den Grønne Studenterbevægelse, er det vigtigt for mig at kunne skabe et bindeled mellem bevægelsen og Ungeklimarådet. Jeg har en bred interesse, når det kommer til områder indenfor klimaet, men jeg har især beskæftiget mig med uddannelse, klimaafgifter og indirekte udledninger.

Medlem af ungeklimarådet siden oktober 2019.

Billede af Anders

Anders Fjord Hansen

Repræsentant for UngEnergi.

Født 1992. Født i Kalundborg, bor nu på Nørrebro i København.

Ansat som konsulent ved IDA, Ingeniørforeningen Danmark. Frivillig og styregruppemedlem i UngEnergi.

Jeg er del af Ungeklimarådet, da jeg ønsker at bidrage til, at Danmark bliver et foregangsland, hvad angår klimapolitik. Selvom Danmarks samlede udledninger ikke fylder meget globalt set, så har vi et af verdens højeste klimaaftryk målt pr. borger. Med dét følger et ansvar for at gå forrest med den grønne omstilling og bane vejen for andre nationer. Ansvaret kan dog aldrig ligge på den enkelte borger. Der er brug for ambitiøs og progressiv politik på området for at skabe den nødvendige forandring - og det er derfor, jeg er medlem af Ungeklimarådet.

Medlem af Ungeklimarådet siden december 2019

Billede af Jonas

Jonas Ellitsgaard Jensen

Repræsentant for Landboungdom.

Født 1992. Bor i Tårs, Vendsyssel.

Arbejder på en grise- og planteavlsejendom i Vendsyssel. Formand for Landboungdoms politiske udvalg.

Det har stor betydning for mig og for Landboungdom som organisation at sidde med i ungeklimarådet, fordi vi ved at landbruget er en af de større udledere af CO2 i Danmark. Landbruget har et ambitiøst mål om at blive CO2 neutrale i 2050, hvilket vi vil arbejde benhårdt for at vi når i mål med, samtidig med at vi arbejder for at landbruget bliver anerkendt for den grønne energi vi allerede i dag producerer, og viser at nutidens landmænd gerne tager ansvar for miljø og biodiversitet i deres virksomheder. 

Medlem af ungeklimarådet siden december 2019.

Billede af Jakob

Jakob Aandstad Sørensen

Repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening.

Født 1995. Opvokset i Stouby nær Hedensted, bor nu i Viby, Aarhus.

Er selvstændig naturformidler og beatboxer med en kandidatgrad i Digital Design.

Det er en kæmpe ære for mig at have fået en plads i Ungeklimarådet, og jeg håber på at kunne bidrage med min mangeårige erfaring med naturformidling. Jeg vil især gerne skabe mere fokus på at få mere vild natur i Danmark som en effektiv løsning på både klimakrisen og biodiversitetskrisen. Naturen er min største passion, og jeg bruger rigtig mange timer i den hvert år.

Medlem af ungeklimarådet siden januar 2020.

 Fotos: Adam Rieper og Ungeklimarådet