Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik og komme med input til ministeren på fremtidens klimaløsninger. 

Medlemmerne af Ungeklimarådet er udpeget for en et-årig periode, og de kommer fra alle dele af landet, fra forskellige uddannelsesretninger og repræsenterer forskellige indgangsvinkler til klimaudfordringen.

Følg med

Følg Ungeklimarådet på InstagramTwitter, LinkedIn og Facebook

Kontakt

Du kan kontakte forperson Monika Skadborg på monika.skadborg@gmail.com - eller kontaktperson i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Emil Andersen på emand@kefm.dk 

Billede af Monika

Monika Skadborg, forperson

Repræsentant for DUF.

Født 1993. Opvokset nær Vejle, bor nu i Hillerød.

Læser en kandidat i miljøteknologi på DTU. Repræsenterer den Europæiske Studenterunion i bestyrelsen for den europæiske lobbykoalition ’Generation Climate Europe’

Jeg var med til at tage initiativ til Ungeklimarådet, fordi unge har ret til en stemme i klimadebatten. Både fordi det er os, der skal leve med konsekvenserne, og fordi vi kan komme med ideer, der giver en hurtigere og mere retfærdig grøn omstilling. Som forperson koordinerer jeg rådets arbejde og sørger for, at vi får samlet input så bredt som muligt og får vores anbefalinger ud til så mange politikere, organisationer, virksomheder og borgere som muligt. Indholdsmæssigt er jeg optaget af at stoppe olieudvindingen og indføre effektive afgifter.

Medlem af ungeklimarådet siden marts 2019.

Henvendelser vedr. events, udtalelser, mv kan rettes til Monika på mail: Monika.skadborg@gmail.com eller telefon: 25176288

 

Billede af Mathias

Mathias Botoft Hansen

Født 1998. Bor i Bagsværd, Storkøbenhavn.

Læser til ingeniør på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) på linjen bæredygtigt energidesign. Medskaber af IDAs studenterforening.

Ungeklimarådet kan blive til en varig, vigtig stemme i den grønne omstilling. Gennem mit arbejde bidrager jeg til at få skubbet gang i den grønne omstilling. Dette er essentielt for at sikre Danmarks fremtid både ift. Økonomi og investeringer, men hovedsageligt for at værne om vor natur og jord. For at nå dertil arbejder jeg for at formidle og forsvare teknologiske løsninger mod overtro og misinformation. Danmark har alle mulighederne, hvis vi blot tør gribe dem.

Medlem af ungeklimarådet siden marts 2019.

Billede af Sofie

Sofie Winge-Petersen

Født 1998. Opvokset i Silkeborg og bor nu i Søborg.

Læser Proces og Innovation på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

For mig er den alsidige vinkel man får på klimakrisen, noget af det vigtigste ved Ungeklimarådets arbejde. Der er så mange forskellige interessenter, der alle vil blive påvirket af de ændringsforslag vi kommer med, hvilket tvinger én til at se problematikkerne fra mange forskellige sider. Derudover er det rigtig vigtigt for mig, at vi i rådet fremstår som talerør for Danmarks unge, jeg arbejder altså for at vi skal ud og hører endnu flere forslag og have endnu flere dialoger i gang med unge rundt omkring i hele det danske land.

Medlem af ungeklimarådet siden marts 2019

Billede af Rosanna

Rosanna Børsting Sørensen

Repræsentant for Den Grønne Studenterbevægelse.

Født 1998. Født i Roskilde, opvokset i Silkeborg og bor nu i Aalborg.

Læser Miljøvidenskab på Aalborg Universitet. Aktiv i Den Grønne Studenterbevægelse.

Da jeg fandt ud af, at jeg var kommet med i ungeklimarådet, kunne jeg ikke få armene ned. Klimaet optager nemlig en stor del af min hverdag, og rådet er en god platform for os unge i klimadebatten. Som repræsentant for Den Grønne Studenterbevægelse, er det vigtigt for mig at kunne skabe et bindeled mellem bevægelsen og Ungeklimarådet. Jeg har en bred interesse, når det kommer til områder indenfor klimaet, men jeg har især beskæftiget mig med uddannelse, klimaafgifter og indirekte udledninger.

Medlem af ungeklimarådet siden oktober 2019.

Billede af Anders

Anders Fjord Hansen

Repræsentant for UngEnergi.

Født 1992. Født i Kalundborg, bor nu på Nørrebro i København.

Ansat som konsulent ved IDA, Ingeniørforeningen Danmark. Frivillig og styregruppemedlem i UngEnergi.

Jeg er del af Ungeklimarådet, da jeg ønsker at bidrage til, at Danmark bliver et foregangsland, hvad angår klimapolitik. Selvom Danmarks samlede udledninger ikke fylder meget globalt set, så har vi et af verdens højeste klimaaftryk målt pr. borger. Med dét følger et ansvar for at gå forrest med den grønne omstilling og bane vejen for andre nationer. Ansvaret kan dog aldrig ligge på den enkelte borger. Der er brug for ambitiøs og progressiv politik på området for at skabe den nødvendige forandring - og det er derfor, jeg er medlem af Ungeklimarådet.

Medlem af Ungeklimarådet siden december 2019

Billede af Jonas

Jonas Ellitsgaard Jensen

Repræsentant for Landboungdom.

Født 1992. Bor i Tårs, Vendsyssel.

Arbejder på en grise- og planteavlsejendom i Vendsyssel. Formand for Landboungdoms politiske udvalg.

Det har stor betydning for mig og for Landboungdom som organisation at sidde med i ungeklimarådet, fordi vi ved at landbruget er en af de større udledere af CO2 i Danmark. Landbruget har et ambitiøst mål om at blive CO2 neutrale i 2050, hvilket vi vil arbejde benhårdt for at vi når i mål med, samtidig med at vi arbejder for at landbruget bliver anerkendt for den grønne energi vi allerede i dag producerer, og viser at nutidens landmænd gerne tager ansvar for miljø og biodiversitet i deres virksomheder. 

Medlem af ungeklimarådet siden december 2019.

Billede af Jakob

Jakob Aandstad Sørensen

Repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening.

Født 1995. Opvokset i Stouby nær Hedensted, bor nu i Viby, Aarhus.

Er selvstændig naturformidler og beatboxer med en kandidatgrad i Digital Design.

Det er en kæmpe ære for mig at have fået en plads i Ungeklimarådet, og jeg håber på at kunne bidrage med min mangeårige erfaring med naturformidling. Jeg vil især gerne skabe mere fokus på at få mere vild natur i Danmark som en effektiv løsning på både klimakrisen og biodiversitetskrisen. Naturen er min største passion, og jeg bruger rigtig mange timer i den hvert år.

Medlem af ungeklimarådet siden januar 2020.

Mie Skjødt Sørensen

Født i 1994. Opvokset i Mols Bjerge og bor nu i Valby, København. 

Læser en kandidat i International Business and Politics ved CBS med minor i cirkulær økonomi. Er ved at færdiggøre sit speciale i samarbejde med Kalundborg Symbiosen om et faciliteringsværktøj til Industrielle Symbiose partnerskaber. Medstifter og bestyrelsesmedlem hos Sustainable Change Makers. Arbejder til daglig som bæredygtighedskonsulent hos SustainX med fokus på cirkularitet og vindindustrien.

Der er brug for proaktiv handling og ambitiøse løsninger, hvis vi skal nå målsætningerne fra Parisaftalen. Danmark er et af de lande, som globalt set har det største forbrug og klimaaftryk per indbygger. Dermed følger også et stort ansvar for at tage lederskab, så Danmark kan blive et grønt foregangsland. Hos Ungeklimarådet har vi en unik position, hvor vi repræsenterer de unges stemme i debatten og udviklingen af den fornødne klimapolitik i samråd med ministeriet. 

 

Medlem af Ungeklimarådet siden april 2021.

Adam Holst Hoffbeck

Født 1993. Opvokset i Haderslev og bor nu i Væth.

Udlært møbelsnedker. Arbejder med bæredygtigt skovbrug og design. 

Klima og bæredygtighed betyder meget for mig. Derfor blev jeg rigtig glad, da jeg blev en del af Ungeklimarådet. Her kan jeg bruge min egen stemme og være et talerør for de unge, samtidig med at jeg får en anden indsigt i klimaet. Jeg interesserer mig for rigtig mange ting, men deres fællesnævner er natur, håndværk og kultur. Jeg kan godt lide en god tone og at tale om klima med folk med andre synsvinkler end mig selv. Her kan der opstå en respekt for hinanden, samtidig med at der skabes en bedre viden om klimaet.

Medlem af Ungeklimarådet siden april 2021

Simon Weber Marcussen

Født 1995. Opvokset i Nykøbing Sjælland og bor nu i Holbæk.

Medejer og medstifter af virksomheden Dansk Tang. Dansk Tang arbejder til daglig mod at blive Danmarks første CO2-negative virksomhed uden køb af klimakompensering. Foredragsholder om bæredygtigt iværksætteri og formand hos Danish Seaweed Organisation.

En plads i Ungeklimarådet er for mig en mulighed for at påvirke fremtiden, og dermed en opgave jeg er utrolig glad for at kunne påtage mig. I mit daglige virke har jeg set, hvordan regler og love kan ændres, hvis indholdet bliver præsenteret rigtigt og med en god portion stædighed. Derfor tror jeg også, at vores fælles stemme i Ungeklimarådet kan påvirke og skabe forandring. Jeg ser bl.a. enorme muligheder for en bæredygtig udvikling af det danske søterritorium. Det er et område som ofte bliver overset i klimadebatten. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at holde politikerne op på deres grønne løfter og huske dem på, at deres mandat hovedsageligt kommer fra en befolkning, som ønsker en grønnere fremtid. Jeg elsker den ægte natur, hvor både livet over og under vand er en stor passion for mig. Desværre er den ægte natur snart en sjældenhed, hvilket der skal findes bedre og mere effektive løsninger på hurtigst muligt. 

Liv Magård

Født i 2003. Født og opvokset i Stavtrup, Aarhus. 

Elev på Aarhus Katedralskole med samfundsfag og matematik som linjefag.

Klimakrisen er en af vor tids allerstørste udfordringer. Som utroligt samfunds- og miljøinteresseret ser jeg derfor frem til at lægge al min energi i Ungeklimarådet. Mit internationale udsyn og mine erfaringer fra diverse ungdomsorganisationer har vist mig værdien i at lytte til og lære af andre mennesker på trods af forskellige udgangspunkter. Det er derfor vigtigt for mig, at rådet kommer i dialog med endnu flere unge. Samtidig vil jeg især sætte fokus på, hvordan løsninger på klimakrisen samtidig kan være løsninger på biodiversitetskrisen. Derudover mener jeg, at det er vigtigt at bekæmpe både politisk og kommerciel greenwashing med næb og kløer i denne tid, hvor alt og alle ønsker at fremstå grønne.

Medlem af Ungeklimarådet siden april 2021.

Sofie Myrup Melchiorsen

Født 1999. Bor på Frederiksberg. 

 
Studerende på Litteraturvidenskab ved Københavns Universitet. Forperson for Frederiksberg Kommunes Ungeråd, Medlem af Tænketanken for Ungekultur og Forperson for Millionærklubbens Junior Advisory Board. 

Jeg er en del af Ungeklimarådet, fordi jeg ønsker, at vi sammentænker klimapolitik og al øvrig politik. Vi har brug for, at Danmark udarbejder en ambitiøs, sammenhængende og konkret klimaplan og -politik, så vi kan nå målet om 70% CO2-reduktion i 2030.
Jeg er særligt interesseret i erhvervslivets rolle i den grønne omstilling, og hvordan kulturlivet kan bidrage til at løse klimakrisen. Derudover er jeg også interesseret i de humanistiske spørgsmål, der er indlejret i klimakrisen, og som ikke må glemmes i den hastige og nødvendige omstilling. Vi skal i Ungeklimarådet bruge vores unikke position og stemme til at sætte skub i den grønne udvikling og sørge for, at Danmark bliver et grønt foregangsland. Klimakrisen er ubetinget den største udfordring, vi står over for lige nu. Vi skal handle nu, før det er for sent, og sørge for, at ansvaret for den grønne omstilling aldrig ligger hos den enkelte borger. 

Medlem af Ungeklimarådet siden april 2021 

Sofie Marie Nielsen

Født i 1999. Bor i Roskilde. 

Studerer naturressourcer på KU.

Jeg brænder for at bremse klima- og biodiversitetskrisen. Jeg tror denne passion startede i 6. klasse, da jeg skrev en opgave om klimaforandringer og dets konsekvenser. I dag læser jeg naturressourcer på KU. Jeg er også frivillig i UngEnergi i Roskilde, hvor vi bl.a. arbejder med at hjælpe den vilde natur lokalt. Jeg forsøger at gøre alt, hvad jeg kan, selv. Jeg spiser f.eks. 100% plantebaseret og efter sæson. Jeg prøver også at dyrke så meget mad som muligt selv i min have. Men der er sørme også brug for mere politisk handling! Med min stemme i Ungeklimarådet vil jeg gøre mit bedste for at bidrage til, at den danske klimapolitik gør Danmark i stand til at opfylde klimamålene og bane vej til en bæredygtig verden, hvor vi giver mere plads til vild natur, stopper overudnyttelse af vores begrænsede naturressourcer og handler med meget større omtanke for vores jord.

Sebastian Kirkgaard Nielsen

Født i 2001. Født i København, opvokset og bosat i Svendborg.

Jeg blev udpeget til Ungeklimarådet i april 2021. Det er for mig en chance for at arbejde med en sag, jeg brænder meget for, men som jeg ikke har haft den store mulighed for at beskæftige mig med indtil nu. Jeg har igennem flere år været meget aktiv i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning som forperson for DGS Fyn, hovedbestyrelses- og forretningsudvalgsmedlem, samt medstifter af DGS’s klimaråd. Udover DGS er jeg meget engageret i politisk og organisatorisk arbejde som blandt andet bestyrelsesmedlem hos Dansk Center for Undervisningsmiljøs og Svendborg Gymnasium, samt som formand for Ollerup Efterskoles Elevforening. Derudover spiller jeg en del musik, mest jazz, og jeg udkommer med en indie-popplade ved Target Group Records i efteråret 2021 i gennem min rolle som bassist i trioen Sons Of the Dragon. Jeg sender desuden radio for Radio Jazz Copenhagen, så jazzen lever videre. Min plads i Ungeklimarådet er en måde for mig at organisere og politisere ungdommen i vor tids største krise. Da det er et emne, jeg er meget interesseret i, kaster jeg mig ind i kampen med alt, hvad jeg kan bringe til bordet.

Tais Abrahamsson

Født i 1999 i København. Opvokset i Bagsværd, nu bosat i Nærum. 

Læser Bæredygtigt Energidesign på DTU.

Klima- og biodiversitetskrisen er uden tvivl vor tids største politiske, teknologiske og kulturelle problem. Det blev jeg selv opmærksom på, da jeg som 15-årig begyndte at lave miljø- og klima-aktivisme under Danmarks ældste miljøorganisation NOAH sammen med den gruppe unge mennesker, som senere blev til ungdoms-miljøorganisationen Ungdom NOAH. Desto længere jeg har arbejdet med klimapolitik, desto mere kompliceret synes jeg, at problemet er blevet. Det er gået op for mig, at løsningen af klima- og biodiversitetskrisen ikke kun er et spørgsmål om teknologiske “quick-fixes” men indebærer en strukturel omlægning af måden, hvorpå vi producerer vores varer og en kulturel forvandling af vores forestillinger om det gode liv og vores eget tilhørsforhold til naturens ressourcer. Det er denne forvandling, jeg sammen med mit tekniske fagområde vil forsøge at fremme som medlem af Ungeklimarådet.

 Fotos: Adam Rieper og Ungeklimarådet