Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik og komme med input til ministeren på fremtidens klimaløsninger. 

Medlemmerne af Ungeklimarådet er udpeget for en et-årig periode, og de kommer fra alle dele af landet, fra forskellige uddannelsesretninger og repræsenterer forskellige indgangsvinkler til klimaudfordringen.

Følg med

Følg Ungeklimarådet på InstagramTwitter, LinkedIn og Facebook

Kontakt

Du kan kontakte forperson Nadia Gullestrup Christensen på gullestrup@gmail.com - eller kontaktperson i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Emil Andersen på emand@kefm.dk 

Nadia Gullestrup Christensen, forperson

Repræsentant for Dansk Ungdoms Fællesråd.

Læser en kandidat i miljøøkonomi på Københavns Universitet og er også ungdomsdelegat til FN for klima og miljø, hvor hun repræsenterer dansk ungdom til FN miljø-, og klimakonferencer som COP26.

I Ungeklimarådet ønsker jeg at arbejde for meningsfuld samarbejde på tværs af generationer. Unges input er vigtig i klimadebatten, fordi vi har nye perspektiver og høje klimaambitioner, hvilket nogle politikere og erhvervsfolk kunne lære noget af. Især er jeg selv interesseret i udbygning af vedvarende energi og klimafinansiering. Der er nemlig brug for massive investeringer i dag for, at vi kan lave en grøn transformation af vores samfund til glæde for hele samfundet mange år frem. 

Jeg koordinerer i øvrigt Ungeklimarådets arbejde og gør, hvad jeg kan for at sikre en bred forankring blandt danske unge. Derudover er jeg rådets kontaktperson, hvilket betyder, at eksterne skal række ud til mig, når de vil i kontakt med os. 

Medlem af Ungeklimarådet siden september 2021.

Henvendelser vedr. events, udtalelser, mv kan rettes til Nadia på mail: gullestrup@gmail.com eller telefon: +45 3135 7903

 

Carl Emil Lind

Født 1998. Bor i Herlev.

Står i lære som Industritekniker på en maskinfabrik i Rødovre. Formand for Metal Ungdom, der organiserer smede, mekanikere, IT-folk og andre faggrupper inden for transport, industri og IT. Repræsenterer Fagbevægelsen Hovedorganisation i Ungeklimarådet.  

I Ungeklimarådet ønsker jeg at give arbejdstagere en stemme i klimakampen. Håndværkere er helt essentielle for at kunne bygge Danmark grønnere. Vindmøller, solceller og andre energi løsninger bygger ikke sig selv.
Omvendt er der også en opgave i, at nogle af de mennesker, der arbejder i forældede klimatunge industrier, bliver skolet ordentlig til at kunne arbejde i den grønne industri. Klimakampen rummer et væld af muligheder for lønmodtagere, hvis omstillingen bliver gennemført klogt. 

Medlem af Ungeklimarådet siden september 2021.

Elise Sydendal

Repræsentant for Den Grønne Studenterbevægelse.

Født 1999. Født og opvokset på Fejø, bor nu i København.

Læser statskundskab på Københavns Universitet.

Klimaaktivist i Den Grønne Studenterbevægelse.

Jeg er af den overbevisning, at klimakrisen kun kan løses gennem strukturelle gennemgribende samfundsændringer, og det er derfor, at jeg som klimaaktivist i Den Grønne Studenterbevægelse presser på for ansvarlig politisk klimahandling. Videnskaben fortæller os nemlig, at vi har ufatteligt travlt, hvis vi skal undgå irreversible kollaps i vores økosystemer. Jeg er derfor vildt glad for, at jeg som repræsentant for Den Grønne Studenterbevægelse kan skabe et bindeled mellem vores bevægelse og Ungeklimarådet. Jeg har en bred interesse, når det kommer til områder inden for grøn omstilling og klima, men jeg har især beskæftiget mig med uddannelse, transport og EU.

Medlem af Ungeklimarådet siden september 2021.

Jacob Kloster

Repræsentant for LandboUngdom

Født 1996, bor i Juelsminde, Østjylland

Uddannet Landmand, med speciale i planter, og læse til Jordbrugsteknolog i Århus. Ejer og Driver virksomheden Juelsminde Kartofler, samt arbejder på en nærliggende Grise- og planteavlsejendom. Formand for LandboUngdom, region Vejle.

Det er vigtigt for mig, at LandboUngdom som organisation er med i Ungeklimarådet. Dansk Landbrug fylder meget i Danmark, og vi ved at det danske landbrug er en stor CO2 udleder. Vi har dog en af de mest klimaeffektive produktioner i verden, og det er vi stolte af. Dansk landbrug skal blive ved med at være verdensledende i klimaeffektiv produktion. Erhvervet har selv sat som mål at være klimaneutrale i 2050, hvilket vi i LandboUngdom arbejder benhård for lykkedes. Vi er i LandoUngdom fremtiden i dansk fødevareproduktion, og vi vil vise, at vi er en del af løsningen, og ikke en del af problemet, i den grønne omstilling. Vi vil som landmænd gerne tage ansvar for miljø og biodiversitet, og vi arbejder derfor for, at vi får de rette rammer og værktøjer til at udvikle den danske fødevareproduktion - for mad bliver vi ved med at være afhængige af, og efterspørgslen bliver kun større ude i verden.

Medlem af Ungeklimarådet siden oktober 2021

Mads Nikolaj Simonsen

Repræsentant for Fagbevægelsens Hovedorganisation

Født 1998, bor i København NV

Udlært Personvognsmontør, arbejder som bilrudetekniker i verdens førende specialist virksomhed. Tidl. regionsformand i 3F Ungdom

Den største klimakamp for mig er, at vi lige nu mangler faglærte som aldrig før.
Hvis vi vil gøre Danmark til et grønt foregangsland kræver det, at vi investerer massivt i erhvervsuddannelserne, da det kræver håndværkere at bygge de grønne løsninger.
Vi skal derudover have gjort de mest forurenende industrier så grønne som overhovedet muligt, dette skal bl.a ske gennem opkvalificering.
Jeg tror på, at vi kan blive CO2 neutrale i en meget nær fremtid. Men det kræver i ligeså høj grad kloge hænder, som det kræver kloge hoveder.

Medlem af Ungeklimarådet siden september 2021

Billede af Jakob

Jakob Aandstad Sørensen

Repræsentant for Danmarks Naturfredningsforenings ungdomsafdelinger.

Født 1995. Opvokset i Stouby nær Hedensted, bor nu i Vejle.

Er selvstændig naturformidler og beatboxer med en kandidatgrad i Digital Design.

I Ungeklimarådet ønsker jeg at bidrage med min mangeårige erfaring med naturformidling og naturforvaltning fra særligt Danmarks Naturfredningsforening. Jeg vil især gerne skabe mere fokus på at få meget mere god natur med høj biodiversitet i Danmark. Det er nemlig en effektiv løsning på både klimakrisen og biodiversitetskrisen, samtidigt med at det har en række fordele for samfundet.

Medlem af Ungeklimarådet siden januar 2020.

.

Mie Skjødt Sørensen

Født i 1994. Opvokset i Mols Bjerge og bor nu i Valby, København. 

Læser en kandidat i International Business and Politics ved CBS med minor i cirkulær økonomi. Er ved at færdiggøre sit speciale i samarbejde med Kalundborg Symbiosen om et faciliteringsværktøj til Industrielle Symbiose partnerskaber. Medstifter og bestyrelsesmedlem hos Sustainable Change Makers. Arbejder til daglig som bæredygtighedskonsulent hos SustainX med fokus på cirkularitet og vindindustrien.

Der er brug for proaktiv handling og ambitiøse løsninger, hvis vi skal nå målsætningerne fra Parisaftalen. Danmark er et af de lande, som globalt set har det største forbrug og klimaaftryk per indbygger. Dermed følger også et stort ansvar for at tage lederskab, så Danmark kan blive et grønt foregangsland. Hos Ungeklimarådet har vi en unik position, hvor vi repræsenterer de unges stemme i debatten og udviklingen af den fornødne klimapolitik i samråd med ministeriet. 

 

Medlem af Ungeklimarådet siden april 2021.

Adam Holst Hoffbeck

Født 1993. Opvokset i Haderslev og bor nu i Væth.

Udlært møbelsnedker. Arbejder med bæredygtigt skovbrug og design. 

Klima og bæredygtighed betyder meget for mig. Derfor blev jeg rigtig glad, da jeg blev en del af Ungeklimarådet. Her kan jeg bruge min egen stemme og være et talerør for de unge, samtidig med at jeg får en anden indsigt i klimaet. Jeg interesserer mig for rigtig mange ting, men deres fællesnævner er natur, håndværk og kultur. Jeg kan godt lide en god tone og at tale om klima med folk med andre synsvinkler end mig selv. Her kan der opstå en respekt for hinanden, samtidig med at der skabes en bedre viden om klimaet.

Medlem af Ungeklimarådet siden april 2021

Simon Weber Marcussen

Født 1995. Opvokset i Nykøbing Sjælland og bor nu i Holbæk.

Medejer og medstifter af virksomheden Dansk Tang. Dansk Tang arbejder til daglig mod at blive Danmarks første CO2-negative virksomhed uden køb af klimakompensering. Foredragsholder om bæredygtigt iværksætteri og formand hos Danish Seaweed Organisation.

En plads i Ungeklimarådet er for mig en mulighed for at påvirke fremtiden, og dermed en opgave jeg er utrolig glad for at kunne påtage mig. I mit daglige virke har jeg set, hvordan regler og love kan ændres, hvis indholdet bliver præsenteret rigtigt og med en god portion stædighed. Derfor tror jeg også, at vores fælles stemme i Ungeklimarådet kan påvirke og skabe forandring. Jeg ser bl.a. enorme muligheder for en bæredygtig udvikling af det danske søterritorium. Det er et område som ofte bliver overset i klimadebatten. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at holde politikerne op på deres grønne løfter og huske dem på, at deres mandat hovedsageligt kommer fra en befolkning, som ønsker en grønnere fremtid. Jeg elsker den ægte natur, hvor både livet over og under vand er en stor passion for mig. Desværre er den ægte natur snart en sjældenhed, hvilket der skal findes bedre og mere effektive løsninger på hurtigst muligt. 

Liv Magård

Født i 2003. Født og opvokset i Stavtrup, Aarhus. 

Elev på Aarhus Katedralskole med samfundsfag og matematik som linjefag.

Klimakrisen er en af vor tids allerstørste udfordringer. Som utroligt samfunds- og miljøinteresseret ser jeg derfor frem til at lægge al min energi i Ungeklimarådet. Mit internationale udsyn og mine erfaringer fra diverse ungdomsorganisationer har vist mig værdien i at lytte til og lære af andre mennesker på trods af forskellige udgangspunkter. Det er derfor vigtigt for mig, at rådet kommer i dialog med endnu flere unge. Samtidig vil jeg især sætte fokus på, hvordan løsninger på klimakrisen samtidig kan være løsninger på biodiversitetskrisen. Derudover mener jeg, at det er vigtigt at bekæmpe både politisk og kommerciel greenwashing med næb og kløer i denne tid, hvor alt og alle ønsker at fremstå grønne.

Medlem af Ungeklimarådet siden april 2021.

Sofie Marie Nielsen

Født i 1999. Bor i Roskilde. 

Studerer naturressourcer på KU.

Jeg brænder for at bremse klima- og biodiversitetskrisen. Jeg tror denne passion startede i 6. klasse, da jeg skrev en opgave om klimaforandringer og dets konsekvenser. I dag læser jeg naturressourcer på KU. Jeg er også frivillig i UngEnergi i Roskilde, hvor vi bl.a. arbejder med at hjælpe den vilde natur lokalt. Jeg forsøger at gøre alt, hvad jeg kan, selv. Jeg spiser f.eks. 100% plantebaseret og efter sæson. Jeg prøver også at dyrke så meget mad som muligt selv i min have. Men der er sørme også brug for mere politisk handling! Med min stemme i Ungeklimarådet vil jeg gøre mit bedste for at bidrage til, at den danske klimapolitik gør Danmark i stand til at opfylde klimamålene og bane vej til en bæredygtig verden, hvor vi giver mere plads til vild natur, stopper overudnyttelse af vores begrænsede naturressourcer og handler med meget større omtanke for vores jord.

Sebastian Kirkgaard Nielsen

Født i 2001. Født i København, opvokset og bosat i Svendborg.

Jeg blev udpeget til Ungeklimarådet i april 2021. Det er for mig en chance for at arbejde med en sag, jeg brænder meget for, men som jeg ikke har haft den store mulighed for at beskæftige mig med indtil nu. Jeg har igennem flere år været meget aktiv i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning som forperson for DGS Fyn, hovedbestyrelses- og forretningsudvalgsmedlem, samt medstifter af DGS’s klimaråd. Udover DGS er jeg meget engageret i politisk og organisatorisk arbejde som blandt andet bestyrelsesmedlem hos Dansk Center for Undervisningsmiljøs og Svendborg Gymnasium, samt som formand for Ollerup Efterskoles Elevforening. Derudover spiller jeg en del musik, mest jazz, og jeg udkommer med en indie-popplade ved Target Group Records i efteråret 2021 i gennem min rolle som bassist i trioen Sons Of the Dragon. Jeg sender desuden radio for Radio Jazz Copenhagen, så jazzen lever videre. Min plads i Ungeklimarådet er en måde for mig at organisere og politisere ungdommen i vor tids største krise. Da det er et emne, jeg er meget interesseret i, kaster jeg mig ind i kampen med alt, hvad jeg kan bringe til bordet.

Tais Abrahamsson

Født i 1999 i København. Opvokset i Bagsværd, nu bosat i Nærum. 

Læser Bæredygtigt Energidesign på DTU.

Klima- og biodiversitetskrisen er uden tvivl vor tids største politiske, teknologiske og kulturelle problem. Det blev jeg selv opmærksom på, da jeg som 15-årig begyndte at lave miljø- og klima-aktivisme under Danmarks ældste miljøorganisation NOAH sammen med den gruppe unge mennesker, som senere blev til ungdoms-miljøorganisationen Ungdom NOAH. Desto længere jeg har arbejdet med klimapolitik, desto mere kompliceret synes jeg, at problemet er blevet. Det er gået op for mig, at løsningen af klima- og biodiversitetskrisen ikke kun er et spørgsmål om teknologiske “quick-fixes” men indebærer en strukturel omlægning af måden, hvorpå vi producerer vores varer og en kulturel forvandling af vores forestillinger om det gode liv og vores eget tilhørsforhold til naturens ressourcer. Det er denne forvandling, jeg sammen med mit tekniske fagområde vil forsøge at fremme som medlem af Ungeklimarådet.

 Fotos: Adam Rieper og Ungeklimarådet