Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik og komme med input til ministeren på fremtidens klimaløsninger. 

Medlemmerne af Ungeklimarådet er udpeget for en et-årig periode, og de kommer fra alle dele af landet, fra forskellige uddannelsesretninger og repræsenterer forskellige indgangsvinkler til klimaudfordringen.

Følg med

Følg Ungeklimarådet på Instagram og Twitter.

Kontakt

Du kan kontakte forperson Monika Skadborg på monika.skadborg@gmail.com - eller kontaktperson i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Emil Andersen på emand@kefm.dk 

 

 

Billede af Monika

Monika Skadborg, forperson

Læser miljøteknologi på DTU. 
Født 1993.

Som en af initiativtagerne til Ungeklimarådet, er jeg meget motiveret for at bidrage til arbejdet. Jeg har i min uddannelse fokuseret på klimavenlige løsninger, fordi klimakrisen er vor tids vigtigste udfordring. Hvis vi ikke som samfund sætter hurtigt ind med ambitiøse forebyggende tiltag, efterlader vi en alt for stor regning til klimatilpasning, kystsikring og modtagelse af klimaflygtninge til fremtidens Danmark. Jeg har et års erfaring i at være Ungdomsdelegat for Klima og Miljø, og jeg har deltaget på SB48 og COP24. Min vision for rådet er, at vi skal arbejde aktivt mellem møderne for at skabe konstruktive ideer fra så bred en kreds af unge som muligt.

 

 

Billede af Mathias

Mathias Hansen

Læser Bæredygtigt Energidesign på DTU.
Født 1998.

Jeg studerer Bæredygtigt Energidesign. Min drøm er at udvikle de løsninger, der skal til for at bekæmpe klimaforandringerne. Jeg har netop fået et dejligt skulderklap, da jeg sammen med tre andre studerende har vundet IDA Bæredygtighedsprisen. Vores ide er at udvinde vand fra havvand ved osmose. Dette vil mindske ferskvandsbehovet i landbruget og frigive vand til andre behov.  Jeg er optimist af natur og forsøger at sprede budskabet om, at klimakampen nytter og kan vindes, hvis vi er parate til at slås for de rigtige løsninger. 

billede af Iben

Iben Krog Rasmussen

Medstifter og direktør for den fødevarepolitiske tænketank Frej. Cand. Scient. pol.
Født 1993.

I 2015 var jeg med til at stifte Tænketanken Frej, der arbejder for at skabe et bæredygtigt Fødevaredanmark. Det er ikke til at komme uden om fødevarer, når vi taler om klima. Dansk landbrug står for omkring 20 % af Danmarks udledning. Vil vi i mål med EU’s klimamål, skal landbruget være med. Jeg håber at kunne bidrage til det unge klimaråd med min indsigt og erfaring om, hvordan vi får by og land til at arbejde sammen.

Billede af Mads

Mads Raastrup Søndergaard

Læser jura. Stud.jur. i Socialtilsyn Syd.
Født 1995.

Jeg er meget interesseret i klimaet og miljøet. Til daglig går jeg på jurastudiet på kandidaten. Her har jeg blandt andet haft miljøret som valgfag, men ved siden af har jeg også talt meget med min underviser og mine medstuderende om klimaproblematikken. Jeg er overbevist om, at man bliver nødt til at gøre klimakampagnerne mere virkelighedsnære og indse, at vejen frem ikke udelukkende er højere skatter og afgifter, men i stedet en massiv investering i forskning og teknologiudvikling.

Billede af Nina

Nina Möger Bengtsson

Læser International Business and Politics på CBS. Grundlægger af klimagruppen Kaktus.
Født 1996.

Jeg er en nysgerrig, engageret og impact-drevet ung kvinde, der er dedikeret til arbejdet for en grønnere fremtid. Min baggrund som CBS-generalist, verdensborger og frivillig i civilsamfundet har udstyret mig med en erfaring, jeg mener at kunne udnytte til at bidrage positivt til ministeriets ungeklimaråd. Jeg har høje ambitioner for Danmark som verdens førende klimanation, men jeg ved, at det ikke er nok at skrive det på et banner og råbe i en megafon. At rykke ved systemet kræver konkret politik, og konkret politik kræver en plads ved bordet.

Billede af Henrik

Henrik Schneider Jensen

Mekaniker og læser til maskinmester. Landmandsbaggrund.
Født 1991.

En natur og verden, der er på vej imod et bæredygtigt stadie, og som kan overleveres til den næste genration, er nok målet for de fleste. Og det er skam også gældende for mig. Mit bidrag til klimadebatten er min tekniske indsigt i, hvad der er muligt rent teknisk, dog uden være fremtidssky. Samtidig kender jeg klimaet fra naturens side i form af min landmandsbaggrund, hvor jeg sætter en stor ære i, at landbruget skal drives med naturen som medspiller, og ikke som modspiller.

Billede af Nikolaj

Nikolaj Bang Høfler

Sidder i det lokale ungeklimaråd i Frederikshavn.
Født 2001.

Jeg brænder for klimaet, og efter min mening er den grønne omstilling en af de største og vigtigste kampe, vi kommer til at tage. Jeg tror dog samtidig, det er en kamp, der kan tages på en fed, anderledes og positiv måde i forhold til os unge. I øjeblikket sidder jeg i det lokale ungeklimaråd i Frederikshavn, og arbejdet med klima og unge interesserer mig rigtig meget, og jeg føler, at jeg har lært en masse af det. 

Billede af Sofie

Sofie Winge-Petersen

Iværksætter. Del af start-up, der laver badeshorts af plastikflasker.
Født 1998.

Har startet flere initiativer på gymnasiet, herunder en miljøgruppe og iværksætter-netværk med fokus på verdensmål. Jeg er nok ikke den klassiske miljøaktivist, jeg er hverken veganer eller vegetar. Jeg er en klassisk dansker med en kulturkristen tankegang om, at vi skal være gode ved vores næste. I mit sabbatår har jeg valgt at tage del i et nyt startup, der sælger innovative badeshorts lavet ud af 92% genanvendelige plastikflasker.

Billede af Rosanna

Rosanna Børsting Sørensen

Født 1998. Født i Roskilde, opvokset i Silkeborg og bor nu i Aalborg.

Læser Miljøvidenskab på Aalborg Universitet. Aktiv i Den Grønne Studenterbevægelse.

Da jeg fandt ud af, at jeg var kommet med i ungeklimarådet, kunne jeg ikke få armene ned. Klimaet optager nemlig en stor del af min hverdag, og rådet er en god platform for os unge i klimadebatten. Som repræsentant for Den Grønne Studenterbevægelse, er det vigtigt for mig at kunne skabe et bindeled mellem bevægelsen og Ungeklimarådet. Jeg har en bred interesse, når det kommer til områder inden for klimaet, men jeg har især beskæftiget mig med uddannelse, klimaafgifter og indirekte udledninger.

Medlem af Ungeklimarådet siden oktober 2019.

Billede af Anders

Anders Fjord Hansen

Født 1992. Født i Kalundborg, bor nu på Nørrebro i København.

Ansat som konsulent ved IDA, Ingeniørforeningen Danmark. Frivillig og styregruppemedlem i UngEnergi.

Jeg er del af Ungeklimarådet, da jeg ønsker at bidrage til, at Danmark bliver et foregangsland, hvad angår klimapolitik. Selvom Danmarks samlede udledninger ikke fylder meget globalt set, så har vi et af verdens højeste klimaaftryk målt pr. borger. Med dét følger et ansvar for at gå forrest med den grønne omstilling og bane vejen for andre nationer. Ansvaret kan dog aldrig ligge på den enkelte borger. Der er brug for ambitiøs og progressiv politik på området for at skabe den nødvendige forandring - og det er derfor, jeg er medlem af Ungeklimarådet.

Medlem af Ungeklimarådet siden december 2019

Billede af Jonas

Jonas Ellitsgaard Jensen

Født 1992. Bor i Tårs, Vendsyssel.

Arbejder på en grise- og planteavlsejendom i Vendsyssel. Formand for Landboungdoms politiske udvalg.

Det har stor betydning for mig og for Landboungdom som organisation at sidde med i ungeklimarådet, fordi vi ved at landbruget er en af de større udledere af CO2 i Danmark. Landbruget har et ambitiøst mål om at blive CO2 neutralt i 2050, hvilket vi vil arbejde benhårdt for, at vi når i mål med. Samtidig vil vi arbejde for, at landbruget bliver anerkendt for den grønne energi, vi allerede i dag producerer, og som viser at nutidens landmænd gerne tager ansvar for miljø og biodiversitet i deres virksomheder. 

Medlem af Ungeklimarådet siden december 2019

Billede af Jakob

Jakob Aandstad Sørensen

Født 1995. Opvokset i Stouby nær Hedensted, bor nu i Viby, Aarhus.

Er selvstændig naturformidler og beatboxer med en kandidatgrad i Digital Design. Repræsenterer Danmarks Naturfredningsforening i Ungeklimarådet.

Det er en kæmpe ære for mig at have fået en plads i Ungeklimarådet, og jeg håber på at kunne bidrage med min mangeårige erfaring med naturformidling. Jeg vil især gerne skabe mere fokus på at få mere vild natur i Danmark som en effektiv løsning på både klimakrisen og biodiversitetskrisen. Naturen er min største passion, og jeg bruger rigtig mange timer i den hvert år.

Medlem af Ungeklimarådet siden januar 2020.

 

Fotos: Ulrik Jantzen, Adam Rieper og Ungeklimarådet