Klimahandlingsplan 2020

Klima og vejr KEFM

I tråd med aftale om klimalov skal regeringen i 2020 offentliggøre en klimahandlingsplan. Fremadrettet skal regeringen hvert femte år præsentere en samlet klimahandlingsplan med et tiårigt sigte. Det skal sikre løbende fremdrift frem mod klimaneutralitet i 2050. Den første samlede klimahandlingsplan består af de sektorstrategier, der er aftalt med Folketinget, igangsatte initiativer til inddragelse af erhvervsliv og civilsamfund samt indikatorer for de forskellige sektorer. Sektorstrategierne, Fynsværkets beslutning om kulstop, aftale om grøn skattereform og finanslovaftalerne for 2020 og 2021 bringer den samlede forventede reduktion op på 7,2 mio. tons i 2030. Det svarer til en tredjedel af de nødvendige reduktioner frem mod 2030. 

 

Link til Klimahandlingsplan 2020   

 

 

Relaterede emner

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien