Love og regler

Læs mere om Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets lovarbejde. Hvilke lovforslag er i høring eller under behandling? Find årets lovprogram og de gældende love.

Lovforslag i høring

På Høringsportalen kan du se de lovforslag, som ministeriet har sendt i høring.

Høringsportalen

 

Lovprogram 

Regeringens lovprogram for Folketingsåret 2018-2019 har til formål at give Folketinget et overblik over de lovforslag, beslutningsforslag og redegørelser til Folketinget, som regeringens politik vil udmønte sig i. 

Regeringens samlede lovprogramGældende love

På Retsinformation kan du se de lovforslag, bekendtgørelser m.m., der er gældende på ministeriets område. 

Gældende love på ministeriets områdeLovforslag under behandling

På Folketingets hjemmeside kan du følge behandlingen af ministeriets lovforslag. 

Lovforslag under behandling