Udvalget for grøn omstilling (GU)

Regeringen oprettede i august 2019 regeringsudvalget for grøn omstilling. Det er klima-, energi- og forsyningsministeren, der er formand for udvalget. Udvalget mødes normalt hver uge. Udvalget for grøn omstilling består af:

  • Klima-, energi- og forsyningsministeren (formand)
  • Skatteministeren
  • Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri
  • Transportministeren
  • Uddannelses- og forskningsministeren
  • Erhvervsministeren
  • Miljøministeren

Andre ministre inviteres med til møder når det findes relevant.

Udvalget for Grøn Omstilling har til opgave at behandle initiativer og sager på tværs af politikområder med væsentlig betydning for den grønne omstilling. Sekretariatet for det grønne udvalg er placeret i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets departement, hvorfra de bl.a. har ansvaret for tæt koordinering mellem ministerier.