Udvalget for grøn omstilling (GU)

Udvalget for grøn omstilling behandler initiativer og sager på tværs af politikområder med betydning for den grønne omstilling med særligt fokus på implementering af indgåede politiske aftaler og opretholdelse af forsyningssikkerheden.

Udvalget for Grøn Omstillings medlemmer:

  • Klima-, energi- og forsyningsministeren (formand)
  • Vicestatsministeren og økonomiministeren
  • Erhvervsministeren
  • Ministeren for udviklingssamarbejde og global klimapolitik
  • Miljøministeren
  • Skatteministeren
  • Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri
  • Ministeren for landdistrikter
  • Transportministeren
  • Uddannelses- og forskningsministeren