Mobil- og bredbåndsdækning

Klima-, Energi og Forsyningsministeriet arbejder for god mobil- og bredbåndsdækning i Danmark. Det er en forudsætning for vækst i vores mange lokalsamfund, at der er adgang til en tidssvarende digital infrastruktur.

Mobildækning

I Danmark har vi generelt god mobildækning. Der er dog stadig områder, hvor der er plads til forbedringer. Det er en prioritet for regeringen at få en bedre mobildækning i de dele af landet, som har en dårlig dækning i dag.

Regeringen og teleforligskredsen blev i juni 2016 enige om de områder, der skal sikres bedre mobildækning i Danmark via auktionen over 1800 MHz-frekvensbåndet.

Med dækningskravene i denne auktion får i alt 2.185 husstande, virksomheder og sommerhuse adgang til en mobil bredbåndsforbindelse med en downloadhastighed på mindst 30 Mbit/sekund, en uploadhastighed på mindst 3 Mbit/sekund samt taledækning. Dækningskravet skal senest være opfyldt i december 2019. Regeringen vil også stille dækningskrav ved de kommende frekvensauktioner. Den næste afholdes i 2018.

Bredbåndsdækning

Danmark ligger allerede i toppen i EU, når det gælder udbredelsen af bredbånd generelt. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet arbejder på at øge bredbåndsdækningen i Danmark yderligere.

I 2018 havde 91 pct. af alle boliger og virksomheder adgang til mindst 100 Mbit/s download. 74 pct. af alle boliger og virksomheder havde adgang til meget høje hastigheder på mindst 500 Mbit.

På hjemmesiden www.tjekditnet.dk kan man helt ned på adresseniveau finde ud af, hvilken hastighed, der kan fås, og hvilken teleudbyder, der kan levere bredbåndsforbindelsen. Hjemmesiden tilbyder også et værktøj, hvor man kan måle hastigheden på sin nuværende bredbåndsforbindelse.

Bredbåndspuljen

Bredbåndspuljen giver mulighed for at søge om økonomisk støtte til bredbåndsprojekter i lokalområder, hvor der i dag er dårlig dækning, og hvor der ikke er udsigt til, at der kommer bedre dækning i de nærmeste år.

Med den politiske aftale ”Bredbånd og mobil i digital topklasse – Fremtidens telepolitik for hele Danmark” besluttede alle Folketingets partier den 17. maj 2018 at afsætte 100 mio. kr. til bredbåndspuljen i 2018, samt at puljen skulle målrettes mere mod tyndt befolkede dele af landet.

I 2018 fik 91 projekter tilskud fra puljen. Det betyder, at 4.602 adresser fordelt på 39 kommuner rundt om i landet får lynhurtigt internet.

Læs mere om bredbåndspuljen hos Energistyrelsen

Læs teleaftalen ”Bredbånd og mobil i digital topklasse – Fremtidens telepolitik for hele Danmark”

Mere information

Læs mere om telefoni og bredbånd på Energistyrelsens hjemmeside

Telefoni og bredbånd

Tjek dine muligheder for internethastighed på

www.tjekditnet.dk

Kontakt

Så stor en andel af boliger og virksomheder har adgang til 100 Mbit bredbånd.

Antallet af danskere med mulighed for lynhurtigt internet stiger fortsat. Og det er særligt i land- og yderkommunerne, at det hurtige bredbånd rykker.

Læs mere i Energistyrelsens bredbåndskortlægning