Data er digitalt råstof

Danmark er kommet langt med den digitale omstilling af den offentlige sektor, men der ligger fortsat et stort arbejde forude.

I Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet arbejder vi bl.a. med at skabe en effektiv, fleksibel og skalérbar distribution af offentlige data, samt rammerne for øget samspil mellem forskellige systemer af data.

Data i forsyningssektoren

Data og digitalisering har afgørende betydning for fremtidens forsyningssektor og omstillingen af det danske energisystem. For med gode og let tilgængelige data kan der skabes ny og nyttig viden, vækst og effektivisering. Fx kan data bruges til at øge forsyningssikkerheden, reducere graveskader, effektivisere gravearbejder og hermed også mindske trængslen i trafikken.

Læs mere om data om nedgravet infrastruktur

Frie data

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet udfører flere opgaver under de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier. Disse opgaver handler bl.a. om at skabe kvalitetsdata, der er nemme at anvende. Datafordeleren bliver fælles distributionskanal for de fællesoffentlige grunddata, som er data om personer, virksomheder, adresser, ejendomme og geografi.

Læs mere om Datafordeleren her

Data i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har data for ”over, under og på jorden” plus nautiske data. Vi har derfor rigtig mange data. Geodatastyrelsen har fx matrikeldata og data til søkort, DMI står bl.a. for vejr- og klimadata og GEUS har et væld af geologiske data. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har herudover eksempelvis data om højder, stednavne, adresser, topografi mv. og Energistyrelsen har data om energiområdet. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet arbejder bl.a. med at skabe øget infrastruktur og platforme for udveksling af alle disse data, så de skaber yderligere vækst, effektivisering og viden i samfundet.