Energiudspil, april 2018: Energi - til et grønt Danmark

Med dette energiudspil viser regeringen vejen til mindst 50 pct. vedvarende energi i 2030 samtidig med, at energien gøres billigere for den enkelte og for fællesskabet.