Danmarkshistoriens første forsyningsstrategi

Regeringen har udarbejdet en forsyningsstrategi, som er den første samlede strategiske ramme for forsyning til de danske husstande og virksomheder. Forsyningsstrategien omfatter både forsyning med energi, fjernvarme, og vand samt håndtering af affald og spildevand og skal medvirke til at skabe økonomisk og samfundsmæssig værdi.

Borgere og virksomheder er afhængige af, at vores forsyningssektorer fungerer – fx når vi bruger vand, tænder lyset eller bruger internettet. Og som forbrugere er vi afhængige af, at der stilles høje krav til forsyningssikkerhed, miljøbeskyttelse og sundhed, som vi kan have tillid til bliver overholdt.

Forsyningsstrategien er til gavn for forbrugerne, virksomhederne og forsyningssektoren selv
En mere effektiv forsyningssektor vil være til gavn for forbrugerne. En gennemsnitlig dansk husholdning bruger ca. 37.000 kr. på forsyningsydelser om året, hvilket omtrent svarer til en husholdnings udgifter til fødevarer. Moderniseringen af forsyningssektoren vil sikre lave priser for husholdninger og virksomheder, fremtidssikre forsyningssektoren og gøre Danmark 5 ½ mia. kr. rigere, end vi ellers ville have været. Forsyningsstrategien vil konkret medføre en stigning i rådighedsbeløbet for en typisk LO-familie på 2.800 kr. årligt i 2025. En modernisering af forsyningssektoren skønnes at have et potentiale på 5,9 mia. kr. i 2025.

Regeringen ønsker en forsyningssektor med høj forsyningssikkerhed, høj miljøbeskyttelse, høje sundhedsstandarder, lave priser og bedre produkter gennem teknologiudvikling.

Fem hovedprincipper
Forsyningsstrategien definerer bl.a. fem hovedprincipper, der handler om, hvordan vi i Danmark får en god og ensartet regulering på tværs af forsyningsområderne:

  1. Regeringen vil konkurrenceudsætte de dele af sektoren, som ikke udgør et naturligt monopol.
  2. Regeringen vil indføre en incitamentsbaseret økonomisk regulering - baseret på indtægtsrammer, benchmarking og effektiviseringskrav – for alle de naturlige monopoler på forsyningsområdet.
  3. Regeringen vil arbejde med, hvordan der kan sikres god selskabsledelse på forsyningsområdet.
  4. Regeringen har fokus på at fastholde den høje forsyningssikkerhed.
  5. Regeringen vil have en god regulering og et effektivt og transparent tilsyn

Du kan læse hele forsyningsstrategien her: Forsyning for fremtiden - en forsyningssektor for borgere og virksomheder