Nordic Clean Energy Week

Fra den 21. - 25. maj 2018 dannede København og Malmø rammen om Nordic Clean Energy Week. Deltagerne var beslutningstagere, ministre, virksomheder, investorer og forskere inden for energiområdet.

Nordic Clean Energy Week i maj 2018 gav Norden en vigtig platform for at nå ud til verden med bæredygtige, nordiske energiløsninger. En central del af Nordic Clean Energy Week var det årlige ministermøde i Clean Energy Ministerial (CEM) og Mission Innovation (MI), som består af de fleste af verdens største økonomier samt Danmark, Norge, Sverige og Finland. 

Tilsammen står CEM- og MI-landene for 75 % af de globale udledninger af CO2. Derfor var den grønne energiuge en vigtig begivenhed på vej mod at nå Paris-aftalens målsætninger om en fossilfri fremtid. Samtidig er landene ansvarlig for 90 % af de globale energiinvesteringer, og et centralt fokus på ministermøderne var derfor investeringer i grøn teknologi.