Ny energiteknologi

Danmark er et pionerland for udvikling af vedvarende energiteknologier. Med klimaaftalen fra 2015 har hele verden forpligtet sig til grøn omstilling, og det betyder, at markedet for energiteknologi vokser.

Det Internationale Energiagentur (IEA) har beregnet, at der frem mod 2030 skal investeres 13.500 mia. US dollars for at indfri målene i klimaaftalen. Det skaber nye markeder for ny dansk energiteknologi.

I forbindelse med COP21 i Paris i 2015 tilsluttede Danmark sig præsident Obamas globale initiativ ”Mission Innovation”, hvor 20 lande og EU-Kommissionen er gået sammen om at øge midlerne til energiforskning og udvikling af fremtidens rene energiteknologier. Landenes ambition er at fordoble de offentlige midler til forskning i rene energiteknologier over en femårig periode frem mod 2020.

For Danmarks vedkommende betyder initiativet, at regeringen vil arbejde for at styrke energiforskningen ved at afsætte i alt 580 mio. kr. i 2020, der hovedsageligt vil blive udmøntet gennem Energiteknologisk Udvikling og Demonstrationsprogram (EUDP).

EUDP har siden 2007 bidraget til nye innovative teknologier, øget eksport og skabt nye arbejdspladser. Seneste evaluering fra COWI viser, at for hver krone, EUDP giver i tilskud, skabes der 2,7 kroner i meromsætning hos virksomhederne, der har projekter i demonstrationsfasen. .