Vand og affald

Vi skaber rammerne for en effektiv vand- og affaldshåndtering, der værner om vores høje drikkevandskvalitet og sikrer et holdbart affaldssystem, der udnytter affaldets ressourcer til Danmarks bedste.