Aktuelt

Udvalgte udgivelser

Plan for udfasning af olie- og gasfyr i statens bygninger

Klimaprogram 2022

September 2022

Klimaprogram 2022

Klimapjece

Klimaprogram 2021

Havvindmøllepark

Klimaaftale om energi og industri

Strand med en skraldespand

Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi

Love og regler

Lovforslag i høring

På Høringsportalen finder du de lovforslag, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har sendt i høring.

Lovforslag i høring

Lovprogram

Regeringens lovprogram giver overblik over de lovforslag, beslutningsforslag og redegørelser til Folketinget, som regeringens politik vil udmønte sig i.

Regeringens lovprogram

Gældende love

På Retsinformation kan du se de lovforslag og bekendtgørelser, der er gældende på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets område. 

Gældende love