Aktuelt

Borgertinget

Borgerting på klimaområdet

Danmarks nye borgerting kommer til at bestå af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer. 

De 99 medlemmer af borgertinget udvælges ud fra nogle enkle kriterier som alder, køn, geografi, uddannelse og indkomst. Medlemmerne får til opgave at debattere forskellige borgernære dilemmaer, som er forbundet med klimaudfordringerne, hvor borgerne kan få deres stemme hørt i tilrettelæggelsen af klimapolitikken.

Du kan læse mere om borgertinget her

Aftaler og politiske udspil

Klimaaftale om energi og industri

Juni 2020

Link til Klimaaftale for energi og industri mv. 2020

 

Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi

Juni 2020 

Link til Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi

Politisk aftale om bedre klimatilpasning

Maj 2020

Aftalen giver vandselskaberne bedre muligheder for at lave klimatilpasningsprojekter, der kan håndtere de stigende vandmængder. Det skal beskytte danskerne bedre mod oversvømmelser ved massiv regn.

Læs aftaleteksten om spildevandsselskabers klimatilpasning her

Ny klimalov

Bred aftale om en ambitiøs og bindende klimalov

Den brede opbakning blandt Folketingets partier til klimaloven gør loven bindende for fremtiden.

Læs mere om klimaloven her

Temaer

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

En ny ambitiøs og bindende klimalov

Den brede opbakning blandt Folketingets partier til klimaloven gør loven bindende for fremtiden.

Læs mere om klimaloven her

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien

Forsyningsstrategi

Regeringen har udarbejdet en forsyningsstrategi, som er den første samlede strategiske ramme for forsyning til de danske husstande og virksomheder.

Læs mere om Forsyningsstrategien

Love og regler

Lovforslag i høring

På Høringsportalen finder du de lovforslag, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har sendt i høring.

Lovforslag i høring

Lovprogram

Regeringens lovprogram giver overblik over de lovforslag, beslutningsforslag og redegørelser til Folketinget, som regeringens politik vil udmønte sig i.

Regeringens lovprogram

Gældende love

På Retsinformation kan du se de lovforslag og bekendtgørelser, der er gældende på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets område. 

Gældende love