Aktuelt

Aftaler og politiske udspil

Kloden  set fra rummet

Klimaprogram 2020

Havvindmøllepark

Klimaaftale om energi og industri

Strand med en skraldespand

Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi

Klimaprogram 2020

Regeringens klimaprogram, viser, at målet om 70 pct. drivhusgasreduktion i 2030 er muligt at indfri, samtidig med at der tages hensyn til klimalovens principper om fortsat velstand, lighed og konkurrenceevne. Målopfyldelsen vil kræve en kombination af kendte virkemidler og investeringer i modningen af nye teknologiske løsninger.

Klimaprogrammet viser, at Danmark er godt på vej til at nå målet om 70 pct. drivhusgasreduktion i 2030. I alt er der det seneste år truffet beslutninger, der reducerer udledningerne i 2030 med 5 mio. tons. Det svarer til ca. en fjerdel del af det, der skal nås inden 2030. Hertil kommer regeringens transportudspil, der reducerer udledningerne med 1 mio. ton CO2 samt yderligere udspil på landbruget og en grøn skattereform.

Link til resume af Klimaprogram 2020
Klimaprogram 2020

Temaer

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Havvindmøller

En ambitiøs og bindende klimalov

Den brede opbakning blandt Folketingets partier til klimaloven gør loven bindende for fremtiden.

Læs mere om klimaloven her

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien

Love og regler

Lovforslag i høring

På Høringsportalen finder du de lovforslag, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har sendt i høring.

Lovforslag i høring

Lovprogram

Regeringens lovprogram giver overblik over de lovforslag, beslutningsforslag og redegørelser til Folketinget, som regeringens politik vil udmønte sig i.

Regeringens lovprogram

Gældende love

På Retsinformation kan du se de lovforslag og bekendtgørelser, der er gældende på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets område. 

Gældende love