Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik og komme med input til ministeren på fremtidens klimaløsninger. 

Medlemmerne af Ungeklimarådet er udpeget for en et-årig periode, og de kommer fra alle dele af landet, fra forskellige uddannelsesretninger og repræsenterer forskellige indgangsvinkler til klimaudfordringen.

Følg med

Følg Ungeklimarådet på InstagramTwitter, LinkedIn og Facebook

Kontakt

Du kan kontakte forperson Nadia Gullestrup Christensen på gullestrup@gmail.com - eller kontaktperson i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Sofia Hemmingsen på sofhe@kefm.dk 

Nadia Gullestrup Christensen, forperson

Repræsentant for Dansk Ungdoms Fællesråd. Født i 1999

Nadia læser en kandidat i miljøøkonomi på Københavns Universitet og er dansk ungdomsdelegat til FN for klima og miljø, hvor hun repræsenterer den danske ungdom til FN miljø- og klimakonferencer. Derudover er hun også EU ungdomsdelegat til FN, hvor hun repræsenterer ungdommen i EU i FN-topmøder.

I Ungeklimarådet ønsker jeg at arbejde for meningsfuld samarbejde på tværs af generationer. Unges input er vigtig i klimadebatten, fordi vi har nye perspektiver og høje klimaambitioner, hvilket nogle politikere og erhvervsfolk kunne lære noget af. Især er jeg selv interesseret i udbygning af vedvarende energi og klimafinansiering. Der er nemlig brug for massive investeringer i dag for, at vi kan lave en grøn transformation af vores samfund til glæde for hele samfundet mange år frem. 

Jeg koordinerer i øvrigt Ungeklimarådets arbejde og gør, hvad jeg kan for at sikre en bred forankring blandt danske unge. Derudover er jeg rådets kontaktperson, hvilket betyder, at eksterne skal række ud til mig, når de vil i kontakt med os. 

Medlem af Ungeklimarådet siden september 2021.

Henvendelser vedr. events, udtalelser, mv kan rettes til Nadia på mail: gullestrup@gmail.com eller telefon: +45 3135 7903

 

Carl Emil Lind

Født 1998. Bor i Herlev.

Står i lære som Industritekniker på en maskinfabrik i Rødovre. Formand for Metal Ungdom, der organiserer smede, mekanikere, IT-folk og andre faggrupper inden for transport, industri og IT. Repræsenterer Fagbevægelsen Hovedorganisation i Ungeklimarådet.  

I Ungeklimarådet ønsker jeg at give arbejdstagere en stemme i klimakampen. Håndværkere er helt essentielle for at kunne bygge Danmark grønnere. Vindmøller, solceller og andre energi løsninger bygger ikke sig selv.
Omvendt er der også en opgave i, at nogle af de mennesker, der arbejder i forældede klimatunge industrier, bliver skolet ordentlig til at kunne arbejde i den grønne industri. Klimakampen rummer et væld af muligheder for lønmodtagere, hvis omstillingen bliver gennemført klogt. 

Medlem af Ungeklimarådet siden september 2021.

Elise Sydendal

Repræsentant for Den Grønne Ungdomsbevægelse.

Født 1999. Født og opvokset på Fejø, bor nu i København.

Læser statskundskab på Københavns Universitet.

Klimaaktivist i Den Grønne Ungdomsbevægelse.

Jeg er af den overbevisning, at klimakrisen kun kan løses gennem strukturelle gennemgribende samfundsændringer, og det er derfor, at jeg som klimaaktivist i Den Grønne Ungdomsbevægelse presser på for ansvarlig politisk klimahandling. Videnskaben fortæller os nemlig, at vi har ufatteligt travlt, hvis vi skal undgå irreversible kollaps i vores økosystemer. Jeg er derfor vildt glad for, at jeg som repræsentant for Den Grønne Ungdomsbevægelse kan skabe et bindeled mellem vores bevægelse og Ungeklimarådet. Jeg har en bred interesse, når det kommer til områder inden for grøn omstilling og klima, men jeg har især beskæftiget mig med uddannelse, transport og EU.

Medlem af Ungeklimarådet siden september 2021.

Adam Holst Hoffbeck

Født 1993. Opvokset i Haderslev og bor nu i Væth.

Udlært møbelsnedker. Arbejder med bæredygtigt skovbrug og design. 

Klima og bæredygtighed betyder meget for mig. Derfor blev jeg rigtig glad, da jeg blev en del af Ungeklimarådet. Her kan jeg bruge min egen stemme og være et talerør for de unge, samtidig med at jeg får en anden indsigt i klimaet. Jeg interesserer mig for rigtig mange ting, men deres fællesnævner er natur, håndværk og kultur. Jeg kan godt lide en god tone og at tale om klima med folk med andre synsvinkler end mig selv. Her kan der opstå en respekt for hinanden, samtidig med at der skabes en bedre viden om klimaet.

Medlem af Ungeklimarådet siden april 2021

Simon Weber Marcussen

Født 1995. Opvokset i Nykøbing Sjælland og bor nu i Holbæk.

Medejer og medstifter af virksomheden Dansk Tang. Dansk Tang arbejder til daglig mod at blive Danmarks første CO2-negative virksomhed uden køb af klimakompensering. Foredragsholder om bæredygtigt iværksætteri og formand hos Danish Seaweed Organisation.

En plads i Ungeklimarådet er for mig en mulighed for at påvirke fremtiden, og dermed en opgave jeg er utrolig glad for at kunne påtage mig. I mit daglige virke har jeg set, hvordan regler og love kan ændres, hvis indholdet bliver præsenteret rigtigt og med en god portion stædighed. Derfor tror jeg også, at vores fælles stemme i Ungeklimarådet kan påvirke og skabe forandring. Jeg ser bl.a. enorme muligheder for en bæredygtig udvikling af det danske søterritorium. Det er et område som ofte bliver overset i klimadebatten. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at holde politikerne op på deres grønne løfter og huske dem på, at deres mandat hovedsageligt kommer fra en befolkning, som ønsker en grønnere fremtid. Jeg elsker den ægte natur, hvor både livet over og under vand er en stor passion for mig. Desværre er den ægte natur snart en sjældenhed, hvilket der skal findes bedre og mere effektive løsninger på hurtigst muligt. 

Medlem af Ungeklimarådet siden april 2021.

 

Maiken Tillgaard

Født 1994. Vokset op i Søften, bor i Aarhus

Uddannet lærer i engelsk, biologi og matematik og arbejder på Klovborg Friskole.

Jeg mener, at klima er den vigtigste dagsorden i dag, og jeg har dedikeret min tid de seneste mange år til at fremme klimadagsordenen, uddanne og informere børn og unge samt give dem muligheder for at lade deres stemmer høre. Min stemme i Ungeklimarådet ville derfor heller ikke kun være min egen stemme som ung i Danmark, men også en stemme for dem der ikke har stemmeret endnu. Jeg har gennem mit erhverv fingeren på pulsen ift. hvad børn og unge føler og tænker om. klima- og biodiversitetskrisen. Deres stemme fortjener at blive hørt, da det er dem der i sidste ende mærker de største konsekvenser.

Medlem af Ungeklimarådet siden marts 2022.

 

Jakob Fritzbøger Christensen

Født 1996. Vokset op i Hvalsø, bor i København

Medstifter og direktør i GRØN, Fonden for Bæredygtig Udvikling. GRØN udvikler videobaseret undervisningsmateriale til >115.000 elever og studerende verden over, producerer dokumentarer og er ansvarlig for den populære podcast Klimakrøller.

Min interesse i Ungeklimarådet er ikke at advokere for en bestemt politik på specifikke områder, men derimod at styrke selve rådet som en central, offentlig institution, der kan bidrage med perspektiver og løsninger, som fremmer ungdommens interesser på klimaområdet. Hvis vi skal lykkes med en grøn transformation i Danmark, så vil det både kræve adfærdsændringer, ny teknologi, stærkere lovgivning og ændringer af det økonomiske system, og endelig vil det kræve, at vi lytter til alle befolkningsgrupper gennem reel borgerinddragelse.

Medlem af Ungeklimarådet siden marts 2022.

Clara Guttman Andersen

Født 1996. Vokset op i Vordingborg, bor i Middelfart

Uddannet kandidat i Forest and Nature Management fra Københavns Universitet og arbejder til dagligt med skovinvesteringer i Europa.

Det er svært at navigere i politiske aftaler, skåltaler og juridiske rammer, når man som ungt menneske vil hjælpe med at fremtidssikre de næste generationer. Kan man være sikker på, at de politiske aftaler fører den rette vej? Jeg tror, at det er vigtigt, at vi som enkeltpersoner ikke mister forståelsen af problemet. Vi er kommet for langt væk fra den primære produktion, og urbaniseringen skaber en forståelsesmæssig kløft mellem by og land, som kan blive den største barriere for at løse klimaudfordringerne. I Ungeklimarådet vil jeg arbejde for, at alle unge inddrages og får mulighed for at forstå nuancerne i klimadebatten, så rådet kan give holdbare og repræsentative anbefalinger til klimaministeren.

Medlem af Ungeklimarådet siden marts 2022.

 

Yasemin Yavari

Født i 1995. Vokset op i Istanbul og Solrød Strand, bor i København 

Uddannet kandidat i Erhvervsøkonomi og Kommunikation fra Copenhagen Business School og arbejder til dagligt med energirigtige løsninger til industrien hos Schneider Electric. 

Med min stemme i Ungeklimarådet ønsker jeg først og fremmest at påvirke og accelerere den grønne omstilling af samfundet. En vellykket grøn omstilling forudsætter en ny tilgang til klimainvesteringer. Helt konkret, ser jeg fx muligheder i at fokusere på bygningernes- samt industriens effekt på klimakrisen, da vi spilder for meget energi her. Jeg mener, at vi både skal udbygge den vedvarende energi og elektrificere samfundet, på samme tid med at gå forrest på energieffektivitet og reducere vores energispild i industrien, det offentlige og i private hjem. Det vil ikke blot have indflydelse på klimaet, men også en direkte indvirkning på folks sundhed og velvære. Jeg mener, at vi med ungeinddragelse kan gå forrest og ændre klimadagsordenen.

Medlem af Ungeklimarådet siden marts 2022. 

Anna Bak Jäpelt

Født 1994. Vokset op i Frørup, bor i København

Bæredygtighedsrådgiver og projektleder i Tænketanken Frej. Ved siden af læser hun en kandidat i agronomi på Københavns Universitet. 

Der er i dag en stor kløft mellem land og by, akademiker og faglært. Unge borgeres virkelighed i byerne kan være vidt forskellige fra unge borgeres virkelighed på landet. Jeg ønsker, at så mange unge som muligt på tværs af baggrund og geografi forstår nuancerne bag den grønne omstilling og bliver hjulpet til at forstå deres rolle i fremtidens samfund. Helt konkret er der behov for, at der uddannes både de hænder og hoveder der er brug for til at udføre arbejdet med at nå vores klimamål. Jeg ønsker derfor, at Ungeklimarådet arbejder med relevant ungeinddragelse fra både universiteter og erhvervsskoler med henblik på at forbedre rekruttering og på at sikre både bedre og mere relevant undervisning i hele landet.

Medlem af Ungeklimarådet siden marts 2022. 

 

Nick Petersen Jørgensen

Født 1998. Vokset op i Nordborg, bor i Risskov

Står i kombinationslære som elektriker ved Vestas og Elcon. Nick er udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Fremtidens elektrikere spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling. Derfor er det utroligt vigtigt, at vi har en stemme, når det kommer til fremtidens klimaløsninger. Jeg vil, som en del af Ungeklimarådet, nytænke måden vi integrerer og tilgår nye teknologiske fremskridt på.

Medlem af Ungeklimarådet siden marts 2022. 

Sigurd Seindal Krabbe

Repræsentant for KFUM-Spejderne i Danmark. Født 2001. Opvokset i Hedensted, bor i Thyregod.

Medlem af Styregruppen for Internationale Aktiviteter ved KFUM-Spejderne og medlem af Vejle Ungeråd.

Mange unge føler sig magtesløse i kampen for grøn omstilling og er i tvivl om, hvordan de kan bidrage med andet end at skære ned på kødet eller flyve mindre. Selvom behovet for at se indad ikke kan undlades, er der også brug for vi unges engagement udadtil. Det er også klimahandling at stille et klimarelateret spørgsmål til en folkevalgt, eller stemme en klimabevidst repræsentant i elevrådet eller ungerådet. Mit engagement i Ungeklimarådet tager udgangspunkt i den demokratiske forankring af den grønne omstilling, da magthaverne ofte undskylder deres fodslæbende tilgang med hensyntagen til befolkningen, der ikke er klar til de omfattende tiltag, som videnskaben har råbt på i årtier. Alligevel viser ungeklimaråd eller klimaborgerting bestående af “almindelige” mennesker sig gang på gang at være klar til at følge videnskaben og tage de nødvendige skridt, når de først bliver oplyst om, hvad der er på spil. Ungdommen er indforståede med krisens omfang, størstedelen af den øvrige befolkning ligeså, og det skal politikerne ikke være i tvivl om.

Medlem af Ungeklimarådet siden december 2022.

Sofie Winge Petersen

Født i 1998, bor i Søborg, opvokset i Silkeborg.

Sofie er uddannet Diplomingeniør i Proces & Innovation fra DTU. Hun er co-founder af Paint’R der har udviklet et mere bæredygtigt alternativ til malerspanden. Herudover arbejder hun deltid som Sustainability & Operations Specialist i Reel, der matcher SMV’ers strømforbrug med opsætning af nye solceller og vindmøller, og åbner dørene for strømaftaler (PPA’er), som ellers har været forbeholdt landets aller største virksomheder.

I Ungeklimarådet ønsker jeg at arbejde for at de unges stemmer i hele landet og fra alle baggrunde får mulighed for at bliver hørt i det klimapolitiske. Den grønne omstilling kræver at vi re-designer vores samfund til det bedre, og her er inputs fra en bred ungdom vigtigt. Jeg er især interesseret i at se på hvilke rammer klimapolitikken opsætter for industrien og grønt iværksætteri, samt kommunernes rolle i omstillingen.

Jeg koordinerer Ungeklimarådets arbejde med opsætningen af lokale ungeklimaråd. Lokale ungeklimaråd samler unge kommunalt om at udvikle lokale ideer og rådgive lokalpolitikerne på innovativ klimahandling. 5 råd kører i Danmark, mens 5 er politisk besluttet og mange flere er på vej.
Hvis du er interesseret i lokale/kommunale ungeklimaråd eller vil i kontakt med nogle af rådene, så ræk gerne ud til mig.

Henvendelser vedr. lokale ungeklimaråd kan rettes til Sofie på mail: s.winge.p@hotmail.com

 

  Fotos: Adam Rieper og Ungeklimarådet