Indkaldelse af ansøgninger til Klimastøtten til Arktis

Publiceret 29-09-2017
Klima

Ministeriet indkalder ansøgninger til Klimastøtten til Arktis.

På Finansloven for 2017 og på Forslag til finanslov for 2018 er der afsat midler til Klimastøtten til Arktis. Energi-, Forsynings og Klimaministeriet indkalder nu ansøgninger til Klimastøtten.

Ordningen yder bl.a. støtte til monitering, udredning og dokumentation af klimaændringernes effekter i Arktis med særlig vægt på Rigsfællesskabets arktiske områder. 

Ansøgningerne skal være Energi-, Forsynings og Klimaministeriet i hænde senest mandag den 6. november 2017