128 mio. kr. til fremtidens grønne løsninger

Publiceret 28-08-2019

En af de store udfordringer ved den grønne omstilling er, at kunne udnytte det fulde potentiale af vedvarende energi. Derfor udbydes der nu 128 mio. kr. til udvikling af teknologier til lagring og konvertering af strøm fra bl.a. vind- og solenergi.

For at nå 70 pct.-målet skal samfundet i langt højere grad end i dag gøre brug af vedvarende energi. Det kræver teknologier, der gør det muligt at lagre den strøm, der produceres ved særligt vind- og solenergi, så strømmen kan bruges på andre tidspunkter end det tidspunkt, hvor den produceres, eller at konvertere strømmen til andre energiformer. 

For at kunne nå vores ambitiøse mål for den grønne omstilling, skal vi investere massivt i udviklingen af fremtidens teknologier. Det gør vi blandt andet med den her pulje. De projekter, vi støtter her, skal muliggøre udnyttelsen af det kæmpe potentiale, der ligger i vedvarende energi og er et vigtigt skridt på vejen til 2030” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).  

Danmark har nogle af Europas største vindressourcer og har en stærk vindmølleindustri. Teknologi til lagring og konvertering af den strøm, der produceres, er afgørende for at kunne udnytte det potentiale bedst muligt.

Danmark skal indtage en global lederrolle og blive frontløber på teknologi til lagring og konvertering af grøn strøm. Vi skal udvikle fremtidens grønne løsninger, og det har vi et godt udgangspunkt for med den viden og teknologi, der er udviklet i Danmark og særligt i den danske vindindustri. Det fundament skal vi bygge videre på”” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen

Fakta

  • Puljen skal finansiere projekter, der indeholder nye, innovative teknologier eller nye kombinationer af kendte teknologier
  • Det forventes, at projekterne skal være markante og af betydelig størrelse.
  • Puljen er teknologineutral, hvilket vil sige, at alle relevante teknologier på området kan komme i betragtning til støtte.

Kontakt

Presserådgiver Anna Munck, E: anmun@kefm.dk, M: 2369 1073

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien