Nyt Klimaatlas hjælper til klimatilpasning

Publiceret 07-10-2019

Fremtiden byder på mere ekstremt vejr. Tørke, stormflod og oversvømmelser er en realitet i Danmark og resten af verden. Det kræver, at vi tilpasser os. Et nyt Klimaatlas giver et samlet og opdateret billede af fremtidens klimaforandringer i Danmark. Det vil gøre det nemmere for kommuner, virksomheder og privatpersoner at træffe beslutninger om klimatilpasning.

Detaljeret viden, koordination og samarbejde er nøgleelementer i effektive løsninger til klimatilpasning. Forkert eller utilstrækkelig data kan f.eks. betyde, at et dige bygges for lavt eller placeres forkert, eller det kan medføre løsninger, der ikke tager højde for, at vandet kan løbe på tværs af kommunegrænser. Derfor lancerer DMI nu det såkaldte klimaatlas, der skal give et sammenhængende og autoritativt datagrundlag til beslutninger om klimatilpasning og kystsikringstiltag i Danmark.

”I en fremtid hvor ekstremt vejr kommer oftere og bliver vildere, skal vi investere i de tiltag, der bedst og billigst sikrer os mod klimaforandringerne. Klimaatlasset skal give kommuner, virksomheder og borgere den viden, der skal til for at træffe de rigtige beslutninger og finde løsninger, der virker”, udtaler klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Med Klimaatlasset får kommuner, virksomheder og borgere adgang til en portal med pålidelige og opdaterede data om temperatur, nedbør, havniveau og stormflod frem til år 2100. Klimaatlasset skal sikre, at der er adgang til ensartet information på tværs af kommunegrænser, så der f.eks. kan tages højde for sammenhængende vandområder og infrastruktur på tværs af kommunegrænser.

”Klimatilpasning sikrer mod ødelæggelse, når vejret raser. For uden tilpasning vil både byer og landområder blive oversvømmet med stigende hyppighed. Men vi skal klimatilpasse klogt, så vi får så meget for pengene som muligt. Et første skridt på vejen er at sikre, at vi baserer vores beslutninger om klimatilpasning på et solidt grundlag. Med Klimaatlasset får kommunerne et bedre grudlag at træffe de nødvendige beslutninger på,” udtaler miljøminister Lea Wermelin.  

Klimaatlasset peger på, at Danmark i fremtiden vil få flere skybrud og flere stormfloder. Oversvømmelser fra både skybrud og stormfloder medfører store omkostninger for borgere og samfund. Danmark er det land i Europa, som relativt set har lidt størst økonomisk tab som følge af ekstremt vejr og klimarelaterede hændelser i perioden 1980-2016. Omkostningerne løb op i 74,2 mia. kr. Alene ved skybruddet i København i 2011 løb erstatninger for skader op i 6,2 mia. kr.

”Det kan blive meget dyrt, hvis et område oversvømmes. Det gælder både, hvis det er en selv eller hvis det er samfundet, der samler regningen op. Derfor har kommunerne en vigtig opgave med at forebygge skaderne, inden de opstår. De gør allerede et godt arbejde, men med det nye klimaatlas kan kommunerne målrette deres planlægning og styrke samarbejdet på tværs af kommunegrænserne,” udtaler erhvervsminister Simon Kollerup.

Realdania estimerer, at der skal investeres op mod 40 milliarder frem mod 2035 alene for at håndtere regn i byerne.

DMI’s Klimaatlas kan findes her

Baggrund

Klimaatlasset er udviklet af DMI i samarbejde med især kommunerne, men også regionerne, forsyningssektoren, landbrugssektoren, beredskabssektoren, forsikringsbranchen, større virksomheder og rådgivende ingeniører. Alle interessenter er i større eller mindre grad involveret i udviklingen af Klimaatlasset, så dem, der skal bruge Klimaatlasset i dagligdagen, får det bedste produkt.

Kontakt

Presserådgiver for klimaministeren Anna Munck, M: 23 69 10 73

Presserådgiver for miljøministeren Ming Ou Lü, M: 20 77 04 59

Presserådgiver for erhvervsministeren Ditte Vibe Petersen, M: 91 33 70 97

For faglige henvendelse om Klimaatlas kontakt pressechef i DMI Anja Fonseca, M: 41 23 99 92

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien