Dansker får toppost for tilsynet med EU’s energipolitik

Publiceret 27-09-2019

Danske Christian Pilgaard Zinglersen er i dag blevet valgt som ny direktør for EU-agenturet ACER. Han skal fra årsskiftet stå i spidsen for over 80 medarbejdere i agenturet, der har ansvaret for at sikre, at EU’s indre marked for energi fungerer optimalt.

ACER blev grundlagt i 2009 og har til opgave at overvåge og analysere handel med energi i Europa. På baggrund heraf udarbejder agenturet anbefalinger til medlemslandenes myndigheder inden for energiområdet. Det kan eksempelvis være anbefalinger om nye investeringer i infrastruktur, reformer af national lovgivning eller implementering af europæisk lovgivning.

En vigtig opgave

EU’s nye elmarkedsforordning blev vedtaget af landene tidligere i år. Den sikrer, at vindenergi fra Nordsøen og solenergi fra Sydeuropa kan komme forbrugere til gode i hele Europa og på sigt udkonkurrere kulkraft. Hvis den nye forordning er færdselsreglerne, kan ACER ses som færdselspolitiet, der sammen med Europa-Kommissionen sørger for, at reglerne bliver overholdt. Med den nye ACER-forordning, der ligeledes blev vedtaget i år, bliver rollen som ACER-direktør endnu vigtigere, idet agenturet har fået yderligere beføjelser og mere ansvar. Zinglersen skal som direktør sikre et fair, gennemsigtigt og regelbaseret marked for energi.

En fortid i IEA og Klimaministeriet

Den nye danske direktør kommer fra en ledende stilling i det Internationale Energi Agentur (IEA), hvor han er chef for Clean Energy Ministerial sekretariatet. Tidligere har han været på Slotsholmen, hvor han i en årrække var først kontorchef og siden afdelingschef i det daværende Klima- og Energiministerium. Inden da var han ansat i Udenrigsministeriet - både i København og som udsendt til Bruxelles.

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien