Rekordlave støttesatser til vedvarende energi frigør midler til klimaindsatser

Publiceret 27-09-2019

Teknologien til solceller og landvindmøller er nu så veludviklet, at vedvarende energi kan opføres meget billigt. Det forventes, at man nærmer sig en situation, hvor der kan opføres nye solcelleparker og landvindmøller helt uden støtte. Derfor kan der frigøres midler til finansiering af andre områder af den grønne omstilling.

Der vil over de næste år blive opført både solcelleparker og landvindmøller helt uden statsstøtte. Sidste års såkaldte teknologineutrale udbud, hvor solceller, landvind og kystnær havvind konkurrerede om støtte, viste rekordlave støttesatser. Det betyder, at der er brug for langt færre penge til at støtte udbygningen af vedvarende energi end tidligere forventet. Det giver mulighed for at flytte pengene til andre dele af den grønne omstilling. 

”Vi skal bruge pengene klogt og der, hvor der er størst behov. Udbygningen af solceller og landvindmøller kan i dag ske med meget lidt støtte og forhåbentlig snart helt uden støtte. Derfor giver det god mening at flytte nogle af de penge, der var sat af til støtte, hen, hvor de virkelig kan gøre en forskel”, udtaler klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.   

Klimaministeren har derfor besluttet at flytte 339 mio. kr. fra støtte til vedvarende energi til andre dele af den grønne omstilling. Pengene vil indgå i finansieringen af klimahandlingsplanen, der skal fastlægge de konkrete redskaber til at nå målsætningen om at reducere drivhusgasudledningerne med 70 pct. i 2030. Den nærmere anvendelse af pengene fastlægges i forbindelse med udarbejdelsen af handlingsplanen.

”Vi skal investere massivt i den grønne omstilling. Der skal både handling og penge bag målsætningerne. Vi er i fuld gang med forhandlingerne om en bindende klimalov, der skal opstille de juridiske rammer for den grønne omstilling. Men vi er så sandelig også i fuld gang med at finde finansieringen til den grønne omstilling. Derfor afsætter vi nu de første 339 mio. kr. til klimahandlingsplanen”, udtaler klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.  

I 2018 genererede støtteordningen på 254 mio. kr. opførsel af omkring 5 gange mere vedvarende energi fra solceller og landvindmøller end oprindeligt forventet.

Baggrund om teknologineutrale udbud

Danmarks første teknologineutrale udbud for sol- og vindenergi blev gennemført i 2018 og lød på 254 mio. kr. (2018-priser). Udbuddet medførte udbygning af vedvarende energi til historisk lave støttepriser. Støtteprisen faldt således fra ca. 13 øre pr. kWh til 2,27 øre pr. kWh, og det resulterede i en udbygning af kapaciteten i 2018, der var 5 gange større end forventet.

Der er afsat 258 mio. kr. (2019-priser) til udbuddet i 2019. Beløbet er reduceret fra 597 mio. kr. og frigiver således 339 mio. kr., fordelt over 20 år, til andre formål inden for grøn omstilling. Det forventes, at der med det reducerede budget for 2019 kan opnås en betydeligt større udbygning af vedvarende energi, end det der oprindeligt var forventningen, da der i 2017 blev indgået politisk aftale om udbuddene i 2018 og 2019. 

Kontakt

Presserådgiver Anna Munck, Mail anmun@kefm.dk , Telefon 23 69 10 73.

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien