Energispareråd ændrer navn og får ny formand

Publiceret 21-12-2020

1. januar 2021 ændrer Energisparerådet navn til Rådet for Energieffektiv Omstilling*. Samtidig tiltræder Ingrid Reumert som ny formand. Ændringerne sker for at styrke rådets arbejde med energieffektivisering.

Energieffektivisering er et vigtigt element i den grønne omstilling. Derfor styrker klimaminister Dan Jørgensen nu Energisparerådets arbejde og rådgivning af regeringen på energieffektiviseringsområdet med fornyet formål, nyt navn og ny formand.

”Energieffektivisering spiller en vigtig rolle i 70-procentsmålsætningen og i den grønne genopretning af Danmark. Vi skal blive endnu bedre til at udnytte det store potentiale, der ligger i energieffektivisering. Jeg ser meget frem til samarbejdet med Ingrid Reumert og rådets øvrige medlemmer om at fremme energispareindsatsen – både herhjemme og i EU-regi, hvor vi ser ind i en begivenhedsrig periode. Jeg vil samtidigt gerne takke den afgående formand, Claus Bugge Garn, som har gjort en kæmpe indsats og bidraget meget til udvikling af det nye råd, som vi nu lancerer”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Den nye formand, Ingrid Reumert, er Vice President i Velux, næstformand i Klimapartnerskabet for Byggeri og Anlæg, samt næstformand i Synergi og har en solid erfaring inden for energieffektivisering. Derudover har Ingrid Reumert en bred kontaktflade til branchen med sin erfaring fra erhvervslivet og sans for den politiske dagsorden.

”Energieffektivitet er helt afgørende for at nå i mål med den grønne omstilling i Danmark på en måde, der både gavner klimaet, samfundsøkonomien og borgerne. Samtidig har vi i Danmark både virksomheder og løsninger i verdensklasse, som vi skal være endnu bedre til at promovere internationalt. Jeg er er taknemmelig for tilliden og ser frem til at stå i spidsen for Rådets næste skridt i de kommende år”, siger Ingrid Reumert, tiltrædende formand i Rådet for Energieffektiv Omstilling.

Rådets formål er blevet udvidet, så rådet fremadrettet også skal bidrage til at understøtte reduktionen i udledningen af drivhusgasser og understøtte Danmarks styrkeposition på energieffektiviseringsområdet nationalt såvel som internationalt. Særligt ser man på EU-plan ind i et spændende 2021, hvor bl.a. energieffektivitets- og bygningsdirektivet skal revideres. Desuden skal rådet bidrage til at styrke koordineringen og fremme udviklingen af den samlede energispareindsats.

Endelig har rådet som noget nyt fået nedsat et koordinerende udvalg, som skal styrke rådets arbejde ved at bistå formanden og sørge for fremdrift i udarbejdelsen af oplæg og anbefalinger.

*) Rådets navn er fastsat ved lov i energispareloven. Et ændringsforslag har været i høring i efteråret og forventes fremsat i februar, som vil give ministeren mulighed for at navngive rådet. Forudsat forslagets vedtagelse, kan navneændringen ske pr. 1. juli 2021.

 

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien