Klimaborgertingets første samling aflyst grundet stigende smittetryk

Publiceret 21-09-2020

Stigningen i antallet af personer smittet med COVID-19 samt de nye skærpede nationale tiltag for at stoppe smittespredning betyder, at klimaborgertingets første samling må aflyses.
 

I den kommende weekend skulle 99 repræsentativt udvalgte borgere fra hele landet have mødtes i Odense for sammen med eksperter at komme med input og løsningsforslag til klimakrisen. Desværre betyder det stigende smittetryk og de nye corona-restriktioner, at borgertingets første samling nu er aflyst.

”Det er med stor beklagelse, at jeg desværre må aflyse klimaborgertingets første samling d. 26.-27. september. Det har ikke været en let beslutning, men det ikke er forsvarligt at samle 99 borgere i alle aldre fra hele Danmark med den nuværende udvikling af COVID-19 situationen i Danmark. Nu ser vi tiden an, og jeg håber meget, at det er muligt at mødes på anden og tredje samling for at gennemføre borgertinget på betryggende vis,” siger klimaminister Dan Jørgensen.

For at undgå en aflysning har der været mange overvejelser om alternative mødeformer, virtuelle arrangementer, og hvordan man ellers kunne overkomme COVID-19. Det er i den proces blevet klart, at det ikke kan veje op i mod det fysiske rum, og den dynamik, der opstår i mødet mellem forskellige mennesker og  holdninger.

Alle, der skulle have deltaget i borgertingets første samling har fået en skriftlig orientering om aflysningen af klima-, energi- og forsyningsministeren.

Borgertingets anden samling skal efter planen holdes i Korsør d. 3.-4. oktober, mens tredje samling skal finde sted i Aarhus d. 24.-25. oktober. Det er håbet, at disse samlinger vil kunne gennemføres, men der er endnu ikke truffet beslutning herom.

Kontakt

Pressemedarbejder Mads Melcke / Mobil: 30 17 30 19 / E-mail: mamel@kefm.dk

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien