Minister udpeger ny bestyrelse for Energinet

Publiceret 01-09-2020

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen har udpeget en ny bestyrelse for Energinet. Ministeren har samtidig besluttet, at Mogens Lykketoft skal stå i spidsen for bestyrelsen som formand.

Fra den 1. september får Energinet ny formand for selskabets bestyrelse. Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen har nemlig udpeget Energinets bestyrelse for de kommende to år. Som nye menige medlemmer indtræder Rikke Hvilshøj og Louise Høst. Som formand for bestyrelsen har ministeren udpeget Mogens Lykketoft. Det bliver dermed en erfaren profil med kendskab til både dansk og international toppolitik, der skal stå i spidsen for Energinets nyudpegede bestyrelse.

”Jeg er særligt glad for, at Mogens Lykketoft har takket ja til at varetage hvervet som formand for bestyrelsen. Hans omfattende kompetencer og lange erfaring giver et solidt grundlag og den rette ballast for ledelsen af bestyrelsens arbejde. Samtidig er hans indsigt inden for det internationale område vigtig for Energinets kommende arbejde med at sikre velfungerende europæiske energimarkeder med stadigt stigende mængder vedvarende energi,” siger Dan Jørgensen (S).

Også Mogens Lykketoft ser frem til samarbejdet: ”Siden jeg for fem år siden var formand for FN’s Generalforsamling under vedtagelsen af Verdensmålene og Klimaftalen i Paris, har jeg brugt det allermeste af min tid på kampen for bæredygtighed og klimamål. Som formand for Energinets bestyrelse skal jeg være med til at løfte meget store nye investeringer i energiforsyningen, så Danmark fortsat er i spidsen med omstilling fra fossile til bæredygtige energikilder. Det skal ske, samtidig med at vi fastholder vores tårnhøje forsyningssikkerhed og leverer effektivt og billigt til borgere og virksomheder. Jeg glæder mig meget til samarbejdet med klima-, energi og forsyningsministeren, med bestyrelseskolleger, koncernledelse og medarbejdere i Energinet,” siger Mogens Lykketoft.

Ministeren har ud over de nye medlemmer genudpeget fem siddende bestyrelsesmedlemmer: Nana Bule, Marianne Sørensen, Søren Sørensen, Lars Erik Clausen og Niels Bergh-Hansen. De vil således fortsætte deres arbejde i Energinets bestyrelse i den kommende udpegningsperiode, der løber fra første september 2020 til og med april måned 2022.

”Energinet har en central rolle i den grønne omstilling. Jeg er sikker på, at den nyudpegede bestyrelse besidder de helt rette kompetencer til at lede Energinet videre i deres vigtige arbejde med at understøtte omstillingen til grøn energi – en opgave, der kun er blevet større med Danmarks ambitiøse klimamål,” siger Dan Jørgensen.

Den samlede bestyrelse for Energinet per 1. september 2020

 • Mogens Lykketoft (formand)
 • Rikke Hvilshøj
 • Louise Høst
 • Lars E. Clausen
 • Marianne Sørensen
 • Nana Bule
 • Niels Bergh-Hansen
 • Søren Sørensen
 • Jakob Bruun Andersen (valgt af Energinets medarbejdere)
 • Lene F. Hansen (valgt af Energinets medarbejdere)
 • Rasmus Ingstrup (valgt af Energinets medarbejdere) 

Med udpegningen af den nye bestyrelse udtræder henholdevis Lars Barfoed og Hans Duus af bestyrelsen, da deres udpegningsperiode udløber. ”De afgående bestyrelsesmedlemmer har ydet en vigtig indsats for Energinet, og det er jeg som minister meget taknemmelig for,” siger Dan Jørgensen.

 

 

Fakta

 

 • Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af den danske stat. Selskabet ejer og driver det overordnede net på el- og gasområdet og har samtidig ansvaret for el- og gasforsyningssikkerheden i Danmark.
 • Energinet skal understøtte udviklingen af et klimaneutralt energisystem og være med til at sikre, at systemet er klar til deling af energi på tværs af landegrænser, så vedvarende energi kan bruges andre steder end lige der, hvor solen skinner, og vinden blæser.

 • Klima-, energi-, og forsyningsministeren varetager statens ejerskab af Energinet og udpeger i den forbindelse otte af i alt elleve bestyrelsesmedlemmer i Energinets bestyrelse. De sidste tre medlemmer af Energinets bestyrelse vælges af selskabets medarbejdere.

 • Energinets bestyrelse har ansvaret for at lede selskabet på vegne af staten.

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien