Teleforlig

Nye mål for bredbåndsdækningen skal fastholde digitalt europamesterskab på danske hænder

Publiceret 21-12-2021

Partierne bag teleforliget fra 2018 har i dag indgået en ny telepolitisk aftale, som bekræfter, at Danmark fortsat skal have den bedste europæiske udrulning og de bedste telepolitiske rammer for anvendelsen af digital infrastruktur. Aftalen bekræfter den hidtidige målsætning om, at alle skal have adgang til minimum 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload. Samtidig sættes en ny ambitiøs målsætning om, at 98 pct. af alle bolig- og virksomhedsadresser skal være dækket med en infrastruktur, der kan levere 1 Gigabit/s i downloadhastighed i 2025.

Regeringen (S) har med Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet indgået aftale om ”En markedsbaseret og teknologineutral telepolitik”. Den nye aftale skal sikre, at Danmark også i fremtiden vil være på en europæisk førsteplads inden for digitalisering og udrulning af digital infrastruktur. En position Danmark indtager i Europa-Kommissionens årlige rapport om digitaliseringen i EU, som udkom den 12. november 2021.

”Hvad enten vi taler borgere eller virksomheder er adgang til hurtigt, velfungerende internet fuldstændigt afgørende i vores hverdag. Jeg er glad for, at vi med denne aftale har stadfæstet rammerne for den fortsatte udrulning af digital infrastruktur. Det er velfungerende rammer og en ambitiøs branche, der har gjort Danmark til digital europamester, og vores ambition er at fastholde den position”, siger klima-, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Nyt 2025-mål i bredbåndsmålsætningen

Med den nye telepolitiske aftale bekræfter aftaleparterne, at de overordnede principper og pejlemærker om markedsbaseret udrulning og teknologineutral regulering i teleforliget fra 2018 fortsat er gældende. Som noget nyt skrives det ind i aftalen, at telepolitikken også skal understøtte den grønne omstilling. Desuden suppleres bredbåndsmålsætningen, som tidligere lød på, alle danskere skal have adgang til minimum 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload i 2020. Det udbygges i aftalen til, at 98 pct. af alle bolig- og virksomhedsadresser skal være dækket med en infrastruktur, der kan levere 1 Gigabit/s i downloadhastighed I 2025. De resterende 2 pct. skal have adgang til minimum 100/30 Mbit/s.

”Selvom vi i Danmark klarer os rigtig godt i forhold til andre lande, så er vi ikke helt i mål med bredbåndsdækningen endnu. Den nye aftale understøtter den markedsbaserede udrulning af mobil og bredbånd, og aftalen bringer os endnu tættere på, at alle borgere og virksomheder i landet har adgang til hurtigt bredbånd,” fortsætter Dan Jørgensen.

Med aftalen igangsættes nye initiativer, der fokuserer på at optimere de regulatoriske rammer for den fortsatte kommercielle udrulning af teleinfrastruktur. Bl.a. ønsker regeringen at indlede et formelt samarbejde med kommuner, regioner, telebranchen og øvrige interessenter, der skal understøtte udrulningen af hurtigt bredbånd til alle dele af landet.

”Venstre er glade for, vi har sikret fokus på gode rammevilkår, så branchen får bedre mulighed for at levere optimal dækning til danskerne. Herunder bedre regulatoriske rammer, så teleselskaberne kan leve op til dækningskravene. Vi glæder os også over, der sættes fokus på det enorme potentiale, digitaliseringen har for at fremme den grønne omstilling. Vi er bevidste om, vi skal hurtigt i mål med initiativerne i aftalen, hvis vi skal leve op til ambitionerne. Vi mener også, det er nødvendigt, at der fremadrettet sikres opbakning til en flerårig ambitiøs bredbåndpulje, hvis vi skal nå i mål," siger Venstres telekommunikationsordfører Christoffer Aagaard Melson.

Under Covid-19 nedlukningerne har vi for alvor set vigtigheden af, at vi har en god teleinfrastruktur, så danskerne kunne arbejde hjemmefra, få hjemmeundervisning osv. Derfor bør det være åbenlyst, at vi som samfund står godt, hvis vi på dette område er ambitiøse. Derfor glæder det mig, at vi i 2025 nu har en målsætning om, at 98% af danskerne har adgang til 1 Gigabit/s download hastighed. Det er dog også vigtigt for DF, at vi i 2025 får sikret, at de sidste to procent kommer med," siger telekommunikationsordfører Dennis Flydtkjær fra Dansk Folkeparti.

”Gode tele- og bredbåndsforbindelser i hele landet er afgørende for bosætning og erhvervsliv i alle egne. Derfor er vi glade for de markante forbedringer, der her er lagt op til. Ikke mindst beslutningen om at alle i 2025 skal have adgang til 1 Gigabit/s i bredbåndsforbindelse. SF ved allerede nu, at vi ved forhandlinger i 2025 vil arbejde for, at de sidste 2% medtages i årene herefter. SF er ligeledes glade for, at kommunernes rolle skal præciseres nærmere," siger telekommunikationsordfører Karsten Filsø fra SF.

Vi skal have ordentlig internet-dækning i hele landet, og derfor ønsker vi i Enhedslisten Gigabit-bredbånd til alle. Vi er kommet et godt stykke af vejen med en målsætning på 98% i 2025, men det er først godt nok når alle er med så det presser vi videre på. Det er lykkedes Enhedslisten at få skrevet ind i aftalen, at den danske telepolitik skal understøtte den grønne omstilling, det er der stort klimapotentiale i og det er jeg rigtig glad for," siger Enhedslistens telekommunikationsordfører, Eva Flyvholm.

"I Det Konservative Folkeparti er vi utroligt glade for, at vi nu efter mere end to års stilstand får lavet en aftale. Jeg er stolt af, at vi efter længere tids pres har fået øget målsætningen, så det nu er 98% af alle boliger og virksomheder i 2025, som skal være dækket med en infrastruktur, der kan levere 1 Gbit/s i downloadhastighed. Afslutningsvis er jeg glad for, at vi fik indskrevet i aftalen, at administrative byrder skal reduceres og mere gennemsigtige rammevilkår til gavn for erhvervslivet," siger Konservatives telekommunikationsordfører, Katarina Ammitzbøll. 

 

 

Se aftaleteksten her (PDF)

 

Kontakt 

Klimaministeriets pressetelefon + 45 41 72 38 05

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien