Politisk aftale om prisregulering for geotermi

Publiceret 22-12-2021

Et politisk flertal har besluttet at indføre særskilte regler for prisreguleringen af fjernvarme fra geotermiske anlæg. Ændringen skal gøre det muligt at etablere geotermianlæg i storskala til fjernvarme i Danmark.

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet har indgået politisk aftale om at justere rammerne for geotermi. Med aftalen indføres en ny prisreguleringsmodel, der indebærer en myndighedskontrol af den kontrakt, som et fjernvarmeselskab og en geotermioperatør indgår om levering af varme. Fremadrettet vil Forsyningstilsynet skulle kontrollere, om betingelser for at overgå til den nye regulering er opfyldt.

Geotermi er en vedvarende energiteknologi, der henter varme op fra jorden og kan give en stabil og energieffektiv varmeforsyning året rundt. Udnyttelse af geotermisk varme kan ske ved at pumpe mere end 40 grader varmt vand op fra en dybde på 1-2 km. Vandet kan føres ud i fjernvarmesystemet efter yderligere opvarmning ved hjælp af en varmepumpe. Geotermi kan især i større byer levere grøn varme som alternativ til biomassefyrede anlæg.

Ny prisregulering forventes at træde i kraft 1. januar 2023

Den nye prisregulering forventes at træde i kraft 1. januar 2023, når lovarbejdet er gennemført. Aftalen indeholder desuden en overgangsordning, som er gældende for leverancer af geotermisk varme, der er indgået, inden reguleringen er trådt i kraft. Det forudsætter, at Forsyningstilsynet vurderer, at betingelserne for at overgå til den nye prisreguleringsmodel er opfyldt.

Herudover er parterne enige om, at en ny økonomisk regulering af fjernvarmesektoren vil kunne omfatte fremtidig udnyttelse af geotermisk varme, og som led heri skal der etableres en robust forbrugerbeskyttelse for leverancer af fjernvarme fra geotermiske anlæg. Det forventes, at der påbegyndes forhandlinger om en ny overordnet model for regulering af fjernvarmesektoren i løbet af 2022.

Fakta

Aftalen indebærer følgende justeringer af prisreguleringen af geotermisk varme

 • Den nuværende prisregulering ophæves for levering af geotermisk varme
 • Prisfastsættelse sker gennem privatretlig kontrakt mellem fjernvarmeselskab og geotermioperatør og indebærer en prisbegrænsende mekanisme, der begrænser de priser forbrugerne kommer til at betale for den geotermiske varme
 • Kontrakten mellem fjernvarmeselskabet og geotermioperatøren skal blandt andet indeholde følgende elementer, som bliver kontrolleret af Forsyningstilsynet:
  • En prisbegrænsende mekanisme for de omkostninger, som forbrugerne skal betale.
  • En garanti for at risikoen forbundet med undergrunden både i forhold til efterforskning, boring og drift påhviler geotermioperatøren.
  • Incitament til, at anlægget etableres og drives effektivt
  • En sikring af at forbrugerne ikke bliver pålagt omkostninger, før anlægget leverer varme

 

Se den fulde aftaletekst

Kontakt 

Klimaministeriets pressetelefon + 45 41 72 38 05

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien