Ny støttemulighed for lokalsamfund med mange landvindmøller

Publiceret 24-02-2021

For første gang nogensinde bliver det nu muligt at søge støtte til udviklingsprojekter i områder, der har mange landvindmøller. Projekterne skal enten fremme oplevelser i nærområdet, styrke den lokale sammenhængskraft eller afhjælpe de gener, der kan være fra vindmøllerne.

Regeringen har sammen Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet besluttet at kompensere de lokalsamfund, som har mange vindmøller i nærområdet. Det sker ved at tilføre Landdistriktspuljen 10 mio. kr. årligt i frem til 2024. Puljen for 2021 er allerede nu åben for ansøgninger.

”Langt de fleste vindmøller på land står i landdistrikterne, og vindmøller er ofte ikke populære naboer.  Derfor har vi ad flere omgange forbedret forholdene for de nære naboer til vindmøller. Nu giver vi for første gang støtte til de lokalsamfund, der har mange vindmøller” siger klimaminister Dan Jørgensen.

Der kan søges om støtte til almennyttige, rekreative, sociale og kulturelle projekter i områder med vindmøller, og de skal fremme oplevelser, styrke lokal sammenhængskraft eller kompensere for gener fra landvindmøller. Der ydes kun tilskud til projekter, hvor afstanden til landvindmøller er mindre end 5 km eller 50 gange møllehøjden. Ansøgningerne vil derudover blive vurderet på en lang række kriterier, herunder om projektaktiviteterne kommer lokalsamfundet til gode og bygger på et folkeligt engagement.

”Regeringen ønsker at skabe udvikling og gode vilkår i landdistrikterne og det understøtter vi med den her pulje. Der kan søges støtte til det lokale forsamlingshus, sportsanlæg eller til sociale aktiviteter, der gør en positiv forskel. Der kan også søges støtte til projekter, der mindsker de direkte gener fra vindmøllerne, for eksempel en støjvold”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Landdistriktspuljen administreres af Indenrigs- og Boligministeriet, der nu åbner for en særskilt ansøgningsrunde til projekter i lokalsamfund, hvor der står mange landvindmøller.

Læs mere om tildelingskriterier og vejledning til ansøgning på hjemmesiden livogland.dk.

 

Ved spørgsmål til ansøgning, kriterier mm.

Kontakt Bolig- og Planstyrelsen på Landdistriktspuljens telefon 41 71 78 97 mellem kl. 10 og 12 på alle hverdage eller på  landdistriktspulje@erst.dk.

 

Kontakt

For henvendelser til klimaministeren, kontakt klimaministeriets pressetelefon på 41 72 38 05

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien