Ungeklimarådet søger nye stemmer i klimakampen

Publiceret 24-02-2021

Ungeklimarådet søger syv nye medlemmer, der skal være de unges talerør i klimakampen.

Ungeklimarådet har siden 2019 udgivet anbefalinger og rådgivet klimaministeren og de øvrige politikere om de store klimaspørgsmål. Medlemmernes vigtigste opgave er at repræsentere de unges synspunkter og ideer til fremtidens klimaløsninger.

”Det er især de unge, der kommer til at opleve konsekvenserne af klimaforandringerne. Der er heldigvis også et kæmpe engagement hos de unge, og det skinner virkelig igennem i Ungeklimarådet. Derfor er det også vigtigt for mig, at vi lytter ekstra godt efter, når de kommer med ideer til løsninger på klimakrisen. Deres rådgivning skal tage udgangspunkt i ’de unges’ perspektiv på den aktuelle politik. Jeg glæder mig til at høre, hvad de nye medlemmer har af input,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Medlemmerne af Ungeklimarådet bliver udpeget for en toårig periode, og det er derfor, at der nu skal findes syv nye personer. Medlemmerne i Ungeklimarådet kommer fra alle dele af landet, fra forskellige uddannelsesretninger og repræsenterer forskellige indgangsvinkler til klimaudfordringerne.

Alle personer mellem 18 og 29 år, der har mod på og lyst til at engagere sig i rådets arbejde, opfordres til at søge. Hensigten er at sammensætte et mangfoldigt Ungeklimaråd, der kan hjælpe de danske unge med at komme til orde i klimadagsordenen.

Ungeklimarådet vil efter ansøgningsfristen udvælge de syv nye medlemmer.

Ansøgningsfristen er d. 18. marts.

Ansøgning kan ske via dette link

 

Spørgsmål om Ungeklimarådet:
Emil Andersen, fuldmægtig, Center for Klimaneutralt Danmark
Telefon: 24899467
E-mail: emand@kefm.dk

For pressehenvendelser om Ungeklimarådet:
Kontakt Klimaministeriets pressetelefon på 41 72 38 05

FAKTA

Fakta om Ungeklimarådet:

  • Alle mellem 18-29 år kan ansøge om at komme med i Ungeklimarådet
  • Ungeklimarådets medlemmer er frivillige og dermed også ulønnede
  • Som medlem af Ungeklimarådet forventes det, at der afsættes ca. fem timers arbejdstid om ugen

Fakta om Ungeklimarådets opgaver:

  • Medlemmerne i Ungeklimarådet skal rådgive ministeren og andre relevante aktører med anbefalinger vedr. klimapolitikken baseret på et ungdomsperspektiv
  • Medlemmerne skal indgå i dialog med forskellige institutioner og grupper af unge mennesker for at gøre opmærksom på unges perspektiver på klimapolitikken
  • Medlemmerne skal skabe opmærksomhed og debat om klimaet og klimapolitikken blandt unge
  • Medlemmerne skal deltage aktivt i den offentlige klimadebat med et hovedfokus på ungdommen – eksempelvis gennem indlæg og avisartikler, sociale medier, deltagelse i arrangementer og lignende
  • Medlemmerne skal deltage i nationale og internationale begivenheder med klimapolitisk relevans

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien