Grøn tilskudsordning målrettes boliger med dårligst energimærkning

Publiceret 16-06-2021

De grønne tilskud, boligejere kan søge til energirenoveringer gennem den såkaldte Bygningspulje, bliver nu målrettet boligerne med energimærkninger i den dårlige ende af skalaen. Alle vil fortsat have mulighed for at søge tilskud til en varmepumpe, men tilskudsbeløbet sættes ned, så flere kan få en håndsrækning til energirenoveringerne. Det er resultatet af en ny politisk aftale.

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet er blevet enige om en justering af den såkaldte Bygningspulje. Puljen målrettes nu de boliger, der har energimærke E, F og G, og som derfor trænger mest til en energirenovering – dog vil alle fortsat have samme mulighed for at søge tilskud til en varmepumpe. Som en del af aftalen bliver det beløb, som den enkelte boligejer kan modtage, også sat ned. Det betyder, at flere vil kunne få glæde af puljen.

”Nye vinduer, et isoleret tag og en grøn varmepumpe i stedet for et sort fyr sparer på både CO2’en og energiregningen. Det har der været stor interesse for, og nu sikrer vi, at endnu flere kan få en hjælpende hånd. Samtidig målretter vi tilskuddene, så det nu bliver de boliger, der ligger helt nede i den røde ende af energimærkningen, der får tilskud til energiforbedringerne. Det bliver så at sige de boliger, som trænger mest, der får et grønt løft”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Med den nye aftale gives der også tilskud til store varmepumper. Dermed vil almene boligforeninger uden for fjernvarmeområder få nemmere ved at kunne søge om tilskud til en varmepumpe.

Justeringen vil træde i kraft, inden puljen åbner næste gang. Der åbnes efter planen for endnu en ansøgningsrunde i september, hvorefter puljens midler for 2021 på i alt 675 mio. kr. er opbrugt. Det vil således kun være en ansøgningsrunde mere i 2021. Energistyrelsen vil herefter melde ud, hvornår Bygningspuljen åbner i 2022. Bygningspuljen indeholder 430 mio. kr. i 2022.

 

Eksempel på energibesparende tiltag

Tilskud

Konvertering til luft/vand A+++ varmepumpe for 140 m2 hus

19.000 kr.

Konvertering til luft/vand A++ varmepumpe for 140 m2 hus

14.000 kr.

Udskiftning af vinduer i 140 m2 hus med 25 m2 vinduesareal til energiklasse 1

7.750 kr.

Udskiftning af vinduer i 140 m2 hus med 25 m2 vinduesareal til energiklasse 2

27.500 kr.

Isolering af uudnyttet tagrum i 140 m2 hus med u-værdi før på >= 0,20 

8.400 kr.

 

Kontakt:

Læs mere om ændringerne i Bygningspuljen via linket her

Find svar på mange generelle spørgsmål på sparenergi.dk/tilskud

Andre spørgsmål vedr. Bygningspuljen, kontakt Sparenergi på 31 15 90 00, eller info@sparenergi.dk

For henvendelser til klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 41 72 38 05.

FAKTA

  • Bygningspuljen stammer fra Energiaftalen 2018 og er målrettet besparelser i energiforbruget i helårsboliger. Den giver bl.a. tilskud ved skift til varmepumper, isolering af klimaskærmen og til optimering af boligers drift.
  • 60 pct. af puljen er målrettet projekter, som indebærer konvertering fra olie-, gas- og biokedler samt elvarme til varmepumper eller konverteringer til varmepumper sammen med energieffektiviseringstiltag.
  • Man kan søge tilskud fra Bygningspuljen som privatperson, andelsboligforening, ejerforening i etageejendom, virksomhed, forening og selvejende institution.
  • Der er afsat i alt 2.525 mio. kr. til puljen med energiaftalen 2018, klimaaftalen for energi og industri mv. 2020 og finansloven 2021 i perioden 2020-2026 (løbende priser).

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien