Regeringen vil have mere ambitiøse mål for energisektoren i EU

Publiceret 31-03-2021

Når EU til sommer skal forhandle nye mål for energisektoren, vil regeringen arbejde for, at målene for vedvarende energi og energieffektivitet øges markant. Derfor går regeringen allerede nu i gang med arbejdet for at sikre opbakning blandt de øvrige EU-lande.

Regeringen ønsker, at EU øger sine klimaambitioner frem mod 2030 og vil presse på for en hurtigere omstilling af den europæiske energisektor. Konkret vil regeringen arbejde for, at det mål, som indtil videre er sat for at fremme vedvarende energi i EU, øges fra mindst 32 pct. til 45 pct. i 2030. Ligeledes vil regeringen arbejde for, at målet for energieffektivitet øges fra mindst 32,5 pct. til 40 pct. i 2030.

En accelereret udbygning af vedvarende energi i Europa er helt afgørende for fremtidens klimaneutrale samfund. Derfor vil vi fra dansk side arbejde for, at der på europæisk plan vedtages et mere ambitiøst 2030-mål for vedvarende energi på 45 pct. Det vil sikre, at energisektoren yder et afgørende bidrag til, at vi når vores europæiske klimamål, ligesom det vil øge efterspørgslen efter danske løsninger og dermed også gavne dansk erhvervsliv”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Udbygningen af vedvarende energi og fremme af energieffektivitet spiller en central rolle for at nå EU’s nye, mere ambitiøse klimamål om at reducere udledningen af drivhusgasser med mindst 55 pct. i 2030.

Hvis EU skal leve op til klimamålsætningen, er det vigtigt, at vi bruger energien mere effektivt. I Danmark er energispareindsatsen i gang, og vi står nu til at overopfylde vores energispareforpligtigelse. Det betyder dog ikke, at vi kan hvile på laurbærrene. Ved at øge EU’s mål for energieffektivitet til 40 pct. skubber vi på for, at de andre EU-lande skal prioritere energieffektivisering, og det vil samtidig øge behovet for danske teknologier. Vores grønne lederskab i EU vil derfor både gavne klimaet og skabe tusinder af jobs i Danmark”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Regeringen vil forsøge at få vedtaget de nye mål for vedvarende energi og energieffektivitet i forbindelse med den revision af EU’s energilovgivning, som forventes offentliggjort til sommer. Revisionerne er en del af den såkaldte Fit for 55”-pakke, som skal sikre, at EU kan levere på sit opjusterede klimamål for 2030.

 

Pressekontakt:

Klimaministeriets pressetelefon: 41 72 38 05

FAKTA

  • Det Europæiske Råd vedtog den 11. december 2020, at EU’s 2030 drivhusgasreduktionsmål øges til mindst 55 pct. reduktion ift. 1990.
  • Målet udmøntes gennem den såkaldte ”Fit for 55”-pakke med forslag til en omfattende revision af EU’s lovgivning på klima- og energiområdet.
  • Danmark er allerede nu i gang med arbejdet for at sikre opbakning blandt de øvrige EU-lande til forhøjede EE- og VE-mål.
  • Direktiv om vedvarende energi fastlægger den overordnede politik for produktion og fremme af energi fra vedvarende kilder i EU.
  • Direktiv om energieffektivitet fastlægger det overordnede ambitionsniveau og retning for indsatsen i EU og i de enkelte medlemslande, inklusiv vejledende maksimalt energiforbrug for EU som helhed.

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien