Danmark annoncerer bidrag på 100 millioner kroner til udfasning af kulkraft

Publiceret 04-11-2021

Sort energi er en af de største stopklodser for en grøn fremtid. Derfor sætter Danmark konkret ind for at udfase brugen af kul.

Danmark vil donere 100 millioner kroner til arbejdet med at opkøbe og lukke kulkraftværker og investere i nye energikilder. Det annoncerede udenrigsminister Jeppe Kofod torsdag i forbindelse med COP26 i Glasgow.

”Klimaforandringerne er vor tids største udfordring og udfasningen af fossile brændstoffer er afgørende for, at vi kommer i mål i kampen for at stoppe dem. Regeringen ønsker at gå på to ben i vores klimaindsats, så vi både arbejder for at udfase kul, men også samtidig investerer massivt i nye grønne energikilder,” udtaler Jeppe Kofod.

Kul udgør den største enkeltstående kilde til de globale temperaturstigninger.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen udtaler: ”Det haster – mere end nogensinde - med at skifte kul ud med grøn energi, hvis vi skal holde Paris-aftalens 1,5 grads målsætning inden for rækkevidde. Den nye danske finansiering vil hjælpe kultunge lande med at reducere deres kulforbrug og skabe nye indkomstmuligheder i deres lokalsamfund – en helt afgørende forudsætning for, at vi lykkes med at accelerere energiomstillingen.”

Helt konkret går det danske bidrag til Climate Investment Funds nye program Accelerating Coal Transition. Fokus vil i første omgang særligt ligge på Sydafrika, Indien, Indonesien og Filippinerne og arbejdet omfatter planer for alternativ beskæftigelse af lokalbefolkningen, de steder der bliver berørt.

”Vi skal have bæredygtige planer for, hvordan kulkraftværkerne bliver nedlagt. For eksempel skal lokalbefolkningen sikres alternativ beskæftigelse eventuelt gennem omskoling. Det er vigtigt for mig som udenrigsminister, at vise vi kan få alle med i den grønne omstilling. Jeg tror, Danmark kan gå forrest og vise det gode eksempel,” siger Jeppe Kofod.

For at kunne fastholde målsætningen i Parisaftalen om 1,5 grad temperaturstigning opfordrer FN til, at kul udfases i alle OECD-lande senest i 2030 og i resten af verden inden 2040. 

De fire primære modtagerlande Sydafrika, Indonesien, Indien og Filippinerne er udvalgt, idet der her forventes at kunne opnås størst CO2-reduktionseffekt. Danmark har i forvejen et betydeligt myndighedssamarbejde inden for energi med Sydafrika, Indonesien og Indien. Det nye program vil således supplere den danske indsats for vedvarende energi og energieffektivitet i landene. 

UK, USA, Canada og Tyskland har ligeledes givet tilsagn om støtte til Climate Investment Funds kuludfasningsprogram.
Den danske donation er del af regeringens forslag til finansloven for 2022.

Kontakt:
Klimaministeriets pressetelefon på 41 72 38 05

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien