Ekspertgruppe klar med modeller for grøn skattereform

Publiceret 08-02-2022

Ekspertgruppen, som skal komme med input til en ensartet CO2-afgift som en del af en grøn skattereform, har nu afleveret sin første delrapport. Regeringen vil nu drøfte anbefalingerne med interessenter og Folketingets partier.

En ensartet CO2-afgift er et afgørende instrument til at opnå den ambitiøse målsætning om at reducere klimabelastende udledninger i Danmark med 70 pct. frem mod 2030.

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Konservative blev med aftalen om en grøn skatteform i december 2020 derfor enige om, at en ekspertgruppe skal belyse mulige modeller for, hvordan afgiften kan indføres.

Nu er ekspertgruppen klar med sin første delrapport.

Rapporten fremlægger tre indretninger af CO2-afgiftssystemet, der hver bidrager med ca. 3,5 mio. ton reduktion i 2030 med henblik på at indfri 70 pct.-målsætningen.

”Regeringens ambition er klar. Vi ønsker en ny og ambitiøs afgift på CO2, der skal sikre, at de virksomheder, der belaster klimaet, selv betaler for deres udledning. Regeringen takker ekspertgruppen for det grundige arbejde med den første delrapport. Den er et centralt input til den kommende grønne skattereform,” siger skatteminister Jeppe Bruus.

”En ensartet CO2-afgift er et helt centralt værktøj på vejen til at indfri Danmarks ambitiøse klimamål. Det skal være dyrere at forurene i Danmark, og danske virksomheder skal have et langt stærkere incitament til at omstille sig fra sort til grøn. Med ekspertgruppens anbefalinger har vi nu et solidt grundlag til at starte politiske drøftelser. Det bliver ikke let, men det her kan og skal lade sig gøre,” siger klimaminister Dan Jørgensen.

På baggrund af ekspertgruppens første delrapport vil regeringen nu drøfte anbefalingerne med interessenter på området og de politiske partier.

Ekspertgruppens endelige rapport ventes at komme i efteråret 2022.

Den skal blandt andet også komme med forslag til, hvordan en grøn skattereform kan mindske landbrugets udledninger og dermed bidrage til at indfri landbrugsaftalens mål om yderligere reduktioner.

Læs første delrapport fra ekspertgruppen her.

KONTAKT: 
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon
Tlf. 41 72 38 05

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien