Uændret mål høj elforsyningssikkerhed

Publiceret 15-02-2022

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen har fastsat et planlægningsmål for elforsyningssikkerheden i 2031 på 35 afbrudsminutter. Det sker på baggrund anbefaling fra Energinet. Målet er dermed uændret i forhold til målet for 2030, som blev udmeldt sidste år.

Danmark er et af de lande i verden, der har den mest stabile forsyning af strøm i stikkontakten. I 2031 sigtes der efter et såkaldt planlægningsmål på 35 afbrudsminutter og dermed en fortsat meget høj elforsyningssikkerhed. Målet for 2031 flugter dermed med målet for 2030, som blev meldt ud sidste år. Det svarer til strøm i kontakten i 99,993 procent af tiden og dermed en elforsyningssikkerhed i absolut verdensklasse.

Kontakt: Klimaministeriets pressetelefon 41 72 38 05

Fakta

  • Klima-, energi- og forsyningsministeren har det overordnede ansvar for elforsyningssikkerheden og fastsætter årligt det fremtidige planlægningsniveau på baggrund af anbefaling fra Energinet og indstilling fra Energistyrelsen. Det blev besluttet med en ændring af elforsyningsloven i 2018.

  • Planlægningsmålet har til hensigt at udstikke en sigtelinje for Energinets investeringer i elforsyningssikkerheden

  • Planlægningsmålet er uændret i forhold til målet for 2030, som ministeren meldte ud sidste år.

  • Energinet skal årligt udarbejde en redegørelse for elforsyningssikkerheden med en anbefaling til det fremtidige niveau.

  • Planlægningsmålet på 35 minutter er sammensat af to elementer:
    • Det overordnede elsystem (effekttilstrækkelighed og eltransmissionsnettet) har en andel på i alt 7 afbrudsminutter i 2031,
    • Netvirksomhederne fremskriver 28 afbrudsminutter i 2031 på eldistributionsniveau.

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien