CCS-aftale kickstarter grønt væksteventyr i Nordsøen

Publiceret 22-06-2022

Politisk aftale om rammerne for udbud af tilladelser til at lagre CO₂ i Danmarks undergrund giver staten medejerskab og skal sætte gang i markedet.

Partierne Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet er enige med regeringen om, at staten skal have et medejerskab af tilladelserne til CO₂-lagring på 20 pct. via Nordsøfonden. I første omgang åbnes der for lagringen i Nordsøen, blandt andet i tidligere olie- og gasboringer.

”I årtier har Danmark tjent på at trække olie og gas op af Nordsøen, men nu har vi aftalt rammerne for, hvordan vi på sigt kan tjene på at pumpe CO ned i samme undergrund. Olieeventyret kan blive til et klimaeventyr. Det er nødvendigt, at CO skal indfanges og lagres for at holde temperaturstigningen nede, og vi forventer en efterspørgsel efter CO-lagre i hele Nordeuropa. Denne aftale kan både styrke et nyt grønt erhverv og på sigt Danmarks økonomi,” siger klimaminister Dan Jørgensen.

Med medejerskabet fjerner staten en del af risikoen fra de private selskaber. Det skal hjælpe en ny erhvervssektor i gang. Samtidig får staten del i overskuddet, hvis CO₂-lagring bliver en god forretning. Med både Danmarks og andre europæiske landes klimamål og en voksende indsats for at fange og lagre CO₂, kan den danske undergrund, hvor der er god plads til lagring, komme i spil.

Læs aftalen om rammevilkår for CO₂-lagring i Danmark

”CO2-fangst og -lagring er en helt central teknologi, når vi skal reducere CO2-udledningen og generelt reducere mængden af CO2 i atmosfæren. Derfor er jeg glad for, at vi med denne aftale kommer et skridt nærmere, at vi i Danmark kan fange og lagre CO2. I klimaomstillingen er tid en vigtig faktor, og derfor har det været vigtigt for Venstre, at vi kommer hurtigt i gang,” siger klimaordfører for Venstre, Marie Bjerre.

"Dansk Folkeparti er meget tilfredse med at der nu fastlægges en række centrale rammevilkår for CO₂-lagring i Danmark for at understøtte udviklingen af CO₂-fangst, - transport og -lagring i Danmark. Det er et væsentligt skridt i den grønne udviklingsstrategi. Det er en vigtig aftale som giver muligheder for de grønne teknologier, som netop skal skabe klimagevinster, samt vækst og innovation i Danmark," siger klima-, energi- og forsyningsordfører for Dansk Folkeparti, René Christensen.

Aftaleparterne er enige om, at CO₂-lagring skal beskattes efter de almindelige skatteregler. Efter det første udbud af lagringstilladelser i Nordsøen i 2023, samles parterne igen for at evaluere statens deltagelse frem mod næste udbud af lagringstilladelser.

Der blev med klimaaftalen for Energi og Industri i 2020 afsat i alt 16 mia. kr. i en støttepulje til fangst, lagring og anvendelse af CO₂, og vilkårene for lagring i dansk undergrund skal være klar til de første, som gør brug af puljen.

Fakta

  • Staten skal have et medejerskab til kommende lagringslicenser i Nordsøen på 20 pct.
  • Det varetages af Nordsøfonden, som har lignende erfaring fra olie- og gas-licenser
  • CCS-overskud beskattes som andre erhverv
  • CO₂-lagring i dansk undergrund kan ske fra 2025

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien