Minister genudpeger bestyrelse for Energinet

Publiceret 01-06-2022

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen har genudpeget den siddende bestyrelse for Energinet i yderligere to år.

Som formand for bestyrelsen har ministeren udpeget Mogens Lykketoft til fortsat at stå i spidsen som formand de næste to år.

Ministeren har ud over formand Mogens Lykketoft genudpeget syv siddende bestyrelsesmedlemmer: Louise Høst, Rikke Hvilshøj, Niels Frederik Bergh-Hansen, Marianne Sørensen Henriksen, Nana Bule Sejbæk, Lars Erik Clausen og Søren Sørensen. De vil således fortsætte deres arbejde i Energinets bestyrelse i den kommende udpegningsperiode, der løber fra første juni 2022 til og med april måned 2024.

”Bestyrelsen for Energinet har de seneste to år leveret et godt stykke arbejde, oparbejdet viden samt leveret resultater, som der skal bygges videre. Derfor – og for at sikre kontinuitet i Energinets utroligt vigtige arbejde – har jeg valgt at genudpege den siddende bestyrelse to år mere,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.  

Den samlede bestyrelse for Energinet per 1. juni 2022

 • Mogens Lykketoft (formand)
 • Louise Høst
 • Rikke Hvilshøj
 • Niels Frederik Bergh-Hansen
 • Marianne Sørensen Henriksen
 • Nana Bule Sejbæk
 • Lars Erik Clausen
 • Søren Sørensen
 • Lasse Fagerlund Zinck Rasmussen (valgt af Energinets medarbejdere)
 • Berit Schilling Nielsen (valgt af Energinets medarbejdere)
 • Rasmus Thomsen Ingstrup (valgt af Energinets medarbejdere)

Fakta om Energinet 

 • Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af den danske stat. Selskabet ejer og driver det overordnede net på el- og gasområdet og har samtidig ansvaret for el- og gasforsyningssikkerheden i Danmark.
 • Energinet skal understøtte omstillingen af energisystemet til grøn energi og være med til at sikre, at systemet er klar til deling af energi på tværs af landegrænser, så vedvarende energi kan bruges andre steder end lige der, hvor solen skinner, og vinden blæser.
 • Klima-, energi-, og forsyningsministeren varetager statens ejerskab af Energinet og udpeger i den forbindelse otte af i alt elleve bestyrelsesmedlemmer i Energinets bestyrelse. De sidste tre medlemmer af Energinets bestyrelse vælges af selskabets medarbejdere.
 • Energinets bestyrelse har ansvaret for at lede selskabet på vegne af staten.

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien