Minister udpeger ny formand for Rådet for Energieffektiv Omstilling

Publiceret 29-06-2022

Klima-, energi- og forsyningsministeren har udpeget en ny formand for Rådet for Energieffektiv Omstilling. Den nye formand bliver Sekretariatsleder i Bygge- Anlægs- og Trækartellet (BAT) Gunde Odgaard.

Rådet for Energieffektiv Omstilling (tidl. Energisparerådet) har gennemgået en forvandling og over den sidste årrække blevet en markant størrelse på den energipolitiske dagsorden. Denne position skal sikres, og derfor har klima-, energi- og forsyningsministeren udpeget sekretariatsleder i BAT Gunde Odgaard, som formand. Gunde Odgaard har været et aktivt medlem af Rådet for Energieffektiv Omstilling i mange år og har stort kendskab til området i kraft af sit lange virke i BAT og sine medlemskaber af flere bestyrelser inden for byggeriets erhverv og organisationer.    

”Energieffektivitet spiller en stor rolle i at realisere vores ambitiøse klimamålsætninger, som vi har sat for Danmark og resten af verden. Men det er også et vigtigt redskab i frigørelsen fra russiske brændsler. Rådet for Energieffektiv Omstilling udfører derfor et vigtigt arbejde med at give anbefalinger til politikudviklingen inden for energieffektivitet bredt set”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

"Jeg glæder mig til opgaverne, som ikke blevet mindre med den energikrise, vi står overfor. Siden oliekrisen har det ikke været vigtigere, at vi bliver mere bevidste om, hvordan vi bruger energien, sparer på den og bliver mere energieffektive. Jeg vil også gerne rose Rådets medlemmer, og jeg er sikker på, at de er med på at gå til opgaverne, som ligger foran os," siger kommende formand for Rådet for Energieffektiv Omstilling Gunde Odgaard. 

Energieffektivitet er en bred dagsorden med mange fagkundskaber. Det er ligeledes reflekteret i Rådet for Energieffektiv Omstillings sammensætning med en medlemsskare på 24 medlemmer og en formand. Med konsoliderede anbefalinger formår Rådet gang på gang at tydeliggøre, hvilken retning energieffektivitetsdagsordenen bevæger sig i – og hvilken den bør bevæge sig i.

Rådet for Energieffektiv Omstilling samles næste gang – og første gang med den nye formand ved roret – i september måned.

Fakta om Rådet for Energieffektiv Omstilling

  • Rådet for Energieffektiv Omstilling har til formål at styrke koordineringen og fremme udviklingen af den samlede energispareindsats.
  • Rådets opgave er at rådgive klima-, energi- og forsyningsministeren samt Klima-, Energi og Forsyningsministeriet.
  • Rådet består af 24 medlemmer foruden formanden, der repræsenterer aktører, interessenter og sagkyndige inden for energieffektivitet. Alle er udpeget af ministeren.
  • Rådet er partipolitisk og organisatorisk uafhængigt og sekretariat betjenes af Energistyrelsen.

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien