Energiministre skal fasttømre klimaambitioner ved historisk Nordsøtopmøde i Esbjerg

Publiceret 06-05-2022

For at sætte fart på Europas grønne omstilling, skal der udbygges massivt med havvind i Nordsøen. Derfor mødes både regeringsledere og energiministre fra Tyskland, Nederlandene og Belgien med Europa-Kommissionens top til Nordsøtopmøde i Esbjerg 18. maj. På topmødet bliver der fremlagt ambitiøse tiltag, der vil forsyne Europa med grøn strøm.

Efter Ruslands invasion af Ukraine står det klart, at Danmark og Europa skal være fri for fossil gas hurtigst muligt. Den grønne omstilling væk fra sort energi er akut nødvendig, og derfor vil klima- og energiminister Dan Jørgensen, sammen med sine europæiske ministerkolleger fra Tyskland, Belgien og Nederlandene samt EU’s energikommissær, adressere den globale energikrise ved Nordsøtopmødet i Esbjerg 18. maj. Ministrene skal især drøfte, hvordan havvind kan bidrage til at nå EU’s klimaneutralitetsmålet og få Europa fri fra russisk gas. Flere ambitiøse erklæringer om grønne energisamarbejder i Nordsøen vil blive indgået på topmødet.

”EU skal være uafhængig af Ruslands gas hurtigst muligt. Regeringen har taget et stort første skridt med udspillet Danmark kan mere II – der vil sende grøn strøm til vores europæiske venner. Vi står sammen om at accelerere den grønne omstilling fra sort til grøn energi. Topmødet præsenterer en række vigtige løsninger for, at EU når sit mål om klimaneutralitet. Jeg ser frem til at tage imod mine kolleger og tage de næste vigtige skridt mod et mere grønt og sikkert Europa,” siger klimaminister Dan Jørgensen.

Europa-Kommissionen præsenterede i marts et mål om at blive uafhængig af russisk gas. Den konkrete plan for at realisere målene, kaldet RePowerEU, forventes præsenteret i anden halvdel af maj.

Energiministermødet finder sted, samtidig med at regeringscheferne fra Tyskland, Belgien og Nederlandene mødes med statsminister Mette Frederiksen ved topmødet. Derudover deltager også Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

Læs mere om Nordsøtopmødet hos Statsministeriet via dette link.

PRESSEAKKREDITERING
Alle medier skal akkrediteres for at deltage i Nordsøtopmødets presseevents.

For anmodning om akkreditering se ipcd.dk fra onsdag 11. maj

KONTAKT
Esther Margrethe Lynard, presserådgiver ved Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, esmal@kefm.dk 

FAKTA

  • Danmark har taget initiativ til Nordsøtopmødet, der finder sted i Esbjerg 18. maj
  • Ved topmødet deltager kommissionsformand, Ursula von der Leyen, Tysklands kansler, Olaf Scholz, Nederlandenes premierminister Mark Rutte og Belgiens premierminister Alexander De Croo
  • Derudover samles de samme landes energiministre til en drøftelse om, hvordan havvind og brint kan gøre Europa grønnere og fri for fossile brændsler
  • Der afholdes desuden en erhvervskonference med deltagelse af branchens største aktører

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien