Presseinvitation

H.K.H. Kronprinsen og klimaminister Dan Jørgensen besøger virksomheder, der udvikler fremtidens grønne teknologier

Publiceret 08-03-2022

Mandag 14. marts besøger H.K.H. Kronprinsen sammen med klimaminister Dan Jørgensen tre danske virksomheder, der alle er med til at udvikle og implementere teknologier, som skal bistå Danmark i den grønne omstilling.

Pressen vil have mulighed for at være tilstede under besøgene, hvor klimaministeren vil svare på spørgsmål. Deltagelse ved arrangementerne kræver tilmelding samt gyldigt pressekort, som skal bæres synligt.

Program:
Kl. 9.00 til 09.45

Besøg hos Estech, VandCenter Syd, Ejby Møllevej 22, 5000 Odence C

Den grønne teknologiudvikler Estech giver rundvisning og fremviser pilot-anlæg inden for fangst og lagring af CO2, også kaldet CCS. Teknologien er en afgørende brik for, at Danmark kan indfri sine klimamål.

Mødetid for pressen:
Kl. 8.45 for anvisning til poolområde.

---

Kl. 10.05 til 10.50

Besøg hos Nature Energy, Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ

Biogasproducenten Nature Energy viser rundt i virksomhedens laboratorium og fortæller om arbejdet med at udrulle et fuldskala Power-to-X-anlæg, som skal give markante CO2-reduktioner frem mod 2030.

Mødetid for pressen:
Kl. 9.45 til 10.00 for anvisning til poolområde.

---

Kl. 14.00 til 15.30

Indvielse af og introduktion til SkyClean hos GreenLab Skive, Næstildvej 10A, 7860 Spøttrup

Den grønne teknologivirksomhed Stiesdal indvier sit SkyClean-anlæg, hvis pyrolyse-teknologi udnytter halm og andre restprodukter fra landbruget både til at lave grønt brændstof og til fangst og lagring af CO2. Fødevareminister Rasmus Prehn deltager desuden ved indvielsen.

Mødetid for pressen:
Kl. 13.45 for anvisning til poolområde.

Tilmelding
Journalister og fotografer, der ønsker at deltage, skal sende nedenstående oplysninger til esmal@kefm.dk inden fredag 11. marts klokken 14.

  • Navn
  • Medie
  • Mail-adresse og telefonnummer
  • Angivelse af hvilke dele af besøget, der ønskes adgang til (skriv virksomhedens navn eller ”deltager i hele besøget”, hvis man ønsker at deltage alle tre steder)

Såfremt man ikke har tilmeldt sig inden fristen, er det ikke muligt at deltage ved arrangementerne.

Kontakt
Yderligere oplysninger kan fås hos Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, presserådgiver Esther Margrethe Lynard, esmal@kefm.dk eller telefon 29 42 16 90.

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien