Fungerende klimaminister Dan Jørgensen deltager på COP27

Publiceret 07-11-2022

Fungerende klimaminister Dan Jørgensen vil repræsentere Danmark på FN’s klimatopmøde, COP27 i Egypten.

FN’s årlige klimamøde, COP27, er i gang. COP’en er årets største internationale klimakonference, hvor globale klimaforhandlinger på regeringsniveau finder sted, der sætter rammen for verdens indfrielse af Parisaftalens målsætninger.

Deltagelse på ministerniveau vurderes at være nødvendigt for at varetage om danske udenrigspolitiske og klimapolitiske interesser.

Dette er i tråd med klimaloven, hvoraf det fremgår, at Danmark skal arbejde aktivt for Parisaftalens målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader celsius, og at Danmark skal være et foregangsland i den internationale klimaindsats, som kan inspirere og påvirke resten af verden.

Den fungerende regering vil i lyset af den igangværende regeringsdannelse udvise tilbageholdenhed med politiske tilkendegivelser.

Såfremt der ikke træder ny minister til inden, vil Dan Jørgensen som fungerende forretningsminister for klima, energi og forsyning deltage på COP27. Han ankommer lørdag d. 12. november og deltager frem til COP´en slutter.

Danmark deltager også som på tidligere COP-møder med en embedsmandsdelegation på COP27.

Danmarks tilgang til COP27 tager udgangspunkt i EU's overordnede linje, fastlagt i Miljørådskonklusioner om COP27, vedtaget af EU’s Miljø- og klimaråd d. 24. oktober, og som forinden var forelagt Folketingets Europaudvalg.

Folketingets partiledere er blevet orienteret om den fungerede ministers deltagelse. En orientering er ligeledes sendt til sekretariatet for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.

Læs orienteringen her.

Kontakt presserådgiver Lisa Christensen på limch@kefm.dk eller Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 41 72 38 05

 

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien