Aftale med Luxembourg sikrer over 200 mio. kr. til dansk energiø

Publiceret 04-10-2022

Danmark og Luxembourg har i dag indgået en aftale, der skal investere over 200 millioner kroner i den danske grønne omstilling.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen har i dag sat sin underskrift på en aftale med Luxembourg, der betyder et trecifret millionbeløb til grøn energi i Danmark.

Pengene kommer til at gå til den planlagte energiø i Nordsøen og til andre investeringer i udbygningen af vedvarende energi.

”Aftalen i dag er et massivt økonomisk rygstød til vores udbygning af vedvarende energi. Den er endnu et godt eksempel på, hvordan vi gennem internationalt samarbejde kan understøtte den grønne omstilling," siger Dan Jørgensen.

Med aftalen skal Danmark hjælpe Luxembourg med at indfri landets EU-bestemte mål for, hvor stor en andel af energiforbruget der skal dækkes af vedvarende energi. Det er muligt, fordi Danmark producerer så meget vedvarende energi, at vi mere end opfylder vores EU-mål. Ifølge EU’s regler kan det danske overskud af vedvarende energi via en statistisk overførsel bruges til at opfylde det Luxembourgske mål. Til gengæld får Danmark mindst 223 mio. kr., der skal investeres i den grønne omstilling.

”Danmark har et grønt overskud, der gør, at vi kan hjælpe andre EU-lande til at nå deres klimamål. Samtidig har vi besluttet, at de indtægter, vi får, når vi hjælper andre, skal gå direkte til grøn omstilling,” siger Dan Jørgensen, der i dag har underskrevet aftalen med sin luxembourgske kollega energiminister Claude Turmes.

Danmark har lignende aftaler med bl.a. Holland, Irland og Belgien, og partierne bag reformen Danmark kan mere II har besluttet, at de penge, som aftalen med Luxembourg indbringer, skal bruges til at finansiere energiøen i Nordsøen og potentielt anden udbygning af vedvarende energi, herunder havvind.

På den måde sikres det, at de indtægter, som Danmark får for at hjælpe andre lande til at opfylde deres energimål, bruges til den grønne omstilling. Dette medvirker til at udnytte VE-ressourcerne i EU mere effektivt. 

Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 41 72 38 05

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien