Minister genudpeger formanden for Klimarådet

Publiceret 15-09-2022

Klima-, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen har genudpeget den siddende formand for Klimarådet i yderligere fire år.

Ministeren har genudpeget Peter Møllgaard som formand for Klimarådet de næste fire år. Ud over genudpegningen af formanden Peter Mølgaard, har ministeren genudpeget Marie Trydeman Knudsen til ligeledes at fortsætte i endnu en firårig periode.

Det er Klimarådet selv, som indstiller formanden og medlemmer til rådet. Herefter udpeger klima-, energi- og forsyningsministeren formelt rådsmedlemmerne.

Det samlede Klimaråd pr. 1 december 2022:
• Formand Peter Møllgaard
• Næstformand Jette Bredahl Jacobsen
• Næstformand Niels Buus Kristensen
• Medlem Jørgen Elmeskov
• Medlem Bente Halkier
• Medlem Per Heiselberg
• Medlem Marie Trydeman Knudsen
• Medlem Katherine Richardson
• Medlem Poul Erik Morthorst

Faktaboks

  • Klimarådet fik med Aftale om klimalov fra 2020 til opgave at bistå klima-, energi- og forsyningsministeren i fastsættelse af nationale klimamålsætninger, årlige anbefalinger med vurdering af, om regeringens klimaindsats anskueliggør klimamålene, give status på Danmarks internationale målsætninger samt kommentere den årlige klimastatus og -fremskrivning i klimaprogrammet.

  • Medlemmerne af Klimarådet udpeges for en periode på fire år. Genudpegning kan ske én gang. Formanden og nye medlemmer af Klimarådet vælges ved indstilling af Klimarådet selv og udpeges herefter af klima-, energi- og forsyningsministeren.

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien