Ny cyberstrategi for energisektoren skal styrke Danmarks forsyningssikkerhed

Publiceret 12-09-2022

Energistyrelsen præsenterer i dag en ny cyber- og informationssikkerhedsstrategi på et bagtæppe af Ruslands invasion af Ukraine og en generel øget cybertrussel mod energisektoren.

En øget cybertrussel er en del af et samlet geopolitisk landskab, hvor også den russiske invasion af Ukraine og deraf øgede spændinger udfordrer Danmarks forsyningssikkerhed.

”Vi skal være forberedt på at håndtere en øget cybertrussel – herunder fra Rusland. Energisektoren er en livsnerve i vores samfund, så cybersikkerheden skal være i top. Derfor er jeg glad for, at der nu kommer en ny strategi på området, og jeg vil gerne kvittere for Energistyrelsen og sektorens arbejde”, siger klima- energi og forsyningsminister, Dan Jørgensen.

Den danske energisektor står over for en alvorlig trussel fra både cyberspionage og cyberkriminalitet. Selvom fortsat digitalisering af sektoren har en række fordele, medfører den også sårbarheder, som cyberkriminelle og fjendtligtsindede magter kan udnytte.

Energistyrelsens nye cyber- og informations-sikkerhedsstrategi for el-, gas- og fjernvarmesektoren skal sikre, at energisektoren kan stå imod truslerne. Den består af ti konkrete initiativer, som sætter retningen for sektorens fortsatte styrkelse af cybersikkerheden de næste fire år. Strategien kommer i forlængelse af den seneste cyber- og informationssikkerhedsstrategi, som løb i perioden 2019-2021.

Den digitaliserede energiinfrastruktur er kendetegnet ved, at den ikke blot består af informationsteknologi (IT), men også operationel teknologi (OT) – teknologier, der styrer fysiske processer. Det indebærer en risiko for, at uønskede aktører tager fysisk kontrol over danske energisystemer gennem virtuelle kanaler. Det er en trussel mod vores forsyningssikkerhed. Derfor skal vi hele tiden styrke vores cyberforsvar for at følge med trusselsbilledet.  

Læs mere om strategien på Energistyrelsens hjemmeside her. 

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien