Danmark skal hjælpe Ukraine med at udbygge med land- og havvind

Publiceret 25-04-2023

Russiske angreb har ødelagt en stor del af Ukraines energiinfrastruktur, og landet står over for en stor opgave med genopbygning på både kort og lang sigt. Fra dansk side er der stort fokus på at støtte Ukraine i at genopbygge elforsyningen grønt, hvilket også vil øge Ukraines energiuafhængighed og resiliens. Derfor udvider Danmark og Ukraine nu sit energisamarbejde til også at omhandle havvind.

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard annoncerer i dag en ny samarbejdsaftale sammen med den ukrainske energiminister German Galushchenko, der skal hjælpe Ukraine med at udbygge med land- og havvind.

”Russernes ødelæggelser i Ukraine har haft omfattende konsekvenser for ukrainerne og Ukraines energisikkerhed. Derfor glæder det mig meget, at vi i Danmark kan hjælpe med at opbygge deres kompetencer inden for energi, særligt vindenergi, hvor vi har stor ekspertise og Ukraine har stort potentiale. Med aftalen engagerer vi os nu endnu mere i at sikre, at det ukrainske folk får adgang til strøm, at de øger deres energiuafhængig fra Rusland, og at de får mulighed for en grøn gentænkning af deres energiinfrastruktur,” udtaler klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Ukraine har et stort potentiale for at udvikle sin egen vedvarende energisektor, og arealmæssigt er det Europas næststørste land med meget landbrugsjord og dermed gode muligheder for at opsætte vindmøller på land. Før krigen havde Ukraine ca. 1,7 gigawatt landvind, men en stor del af landvindmøllerne er blevet ødelagt af russiske angreb. På den korte bane består opgaven i at få den eksisterende landvind op at køre igen samt udbygge med mere landvind. På den lange bane vil det nye samarbejde undersøge potentialet for havvind.

"Russernes bombardementer i Ukraine går ud over helt almindelige mennesker, som ikke længere har strøm i stikkontakten, mulighed for at lave mad eller opvarme deres bolig. Danmark er verdensførende indenfor opbygning af både land- og havvind, hvorfor det er et område, hvor vi virkelig kan gøre en forskel for ukrainerne,” udtaler minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen.

Det nye 5-årige samarbejde skal bidrage til, at Ukraine yderligere kan udbygge sin elforsyning med vindenergi. Danske myndigheder skal bl.a. hjælpe ukrainske myndigheder med at udvikle lovgivningsmæssige rammer, som kan fremme land- og havvind. Gode rammevilkår er et vigtigt greb til at sænke risici for investorer og dermed en forudsætning for at kunne tiltrække investeringer, der kan udvikle en grøn energiforsyning i Ukraine.

Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 41 72 38 05

 

Fakta: Dansk-ukrainsk energisamarbejde

  • Danmark og Ukraine har haft et tæt energisamarbejde siden 2014, som drives af Energistyrelsen i samarbejde med den danske ambassade i Kiev. Energisamarbejdet er finansieret af Naboskabsprogrammet under Udenrigsministeriet.

  • Myndighedssamarbejdet har i sin vante form været sat i bero efter invasionen i februar 2022, men Danmarks kernekompetencer inden for grøn omstilling og det tætte samarbejde med de ukrainske energimyndigheder er fortsat relevant. Samarbejdet skal opbygge lokal kapacitet inden for langsigtet energiplanlægning, integration af vedvarende energi samt bidrage med gode danske erfaringer inden for effektiv fjernvarme og nu også land- og havvind.

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien