Ny aftale understøtter produktion af dansk biogas

Publiceret 04-04-2023

På grund af den aktuelle usikkerhed om gasforsyningen har partierne bag aftale om energiafgrøder nu aftalt en mere lempelig nedtrapning af grænsen for brug af energiafgrøder i biogasproduktion.

Grænsen for brug af energiafgrøder i biogasproduktion nedsættes til 9 procent fra 31. juli 2023 frem til 31. juli 2024. Det er regeringen blevet enig med Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om.

Dermed nedtrappes grænsen langsommere end tidligere aftalt. Det sker for at understøtte biogasproduktionen i endnu et år. Fra august 2024 sænkes energiafgrødegrænsen til 4 procent som tidligere aftalt.

”Danmark står i dag et bedre sted end sidste år. Men forsyningssituationen er fortsat uforudsigelig. Lige nu er det nødvendigt at fastholde muligheden for en stor biogasproduktion, der kan erstatte russisk gas. Men dansk biogas skal også være bæredygtig, så vi fortsætter med at nedtrappe brugen af energiafgrøder,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Aftalen skal ses i forlængelse af, at en trinvis sænkelse af grænsen for brug af energiafgrøder sidste forår blev udsat, så den aktuelt er 12 procent. Grænsen var tidligere aftalt til 6 procent fra august 2023.

Grøn og bæredygtig produktion

Danmarks nuværende energiforsyning er stabil, og idriftsættelsen af Tyra-feltet fra årsskiftet vil alt andet lige styrke forsyningssikkerheden. Energikrisen er dog ikke overstået, og Danmarks biogasproduktion spiller en vigtig rolle for at gøre os uafhængige af russisk gas.

Energiafgrøder er primært majs, som er velegnet til at øge biogasproduktionen, men optager landbrugsjord, der kunne bruges til andre afgrøder. Desuden udledes drivhusgas og kvælstof ved anvendelse og dyrkning.

Det er vigtigt for aftaleparterne, at der sikres en grøn og bæredygtig produktion af biogas. Derfor understreges det, at energiafgrødegrænsen i biogasproduktion fra august 2024 nedtrappes til 4 procent som aftalt i 2021. 

Regeringen vil som aftalt i Klimaaftale om grøn strøm og varme af 25. juni 2022 undersøge, om energiafgrødegrænsen kan sænkes yderligere.

Læs aftaleteksten her

For yderligere oplysninger: Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 41 72 38 05

 

FAKTA

Aftalens hovedpunkter

  • Med Aftale om nye krav for anvendelsen af energiafgrøder til produktion af biogas af 30. juni 2021 blev der aftalt en trinvis sænkelse af grænsen for brugen af energiafgrøder til biogasproduktion.
  • Energiafgrødegrænsen er lige nu 12 procent og sænkes med den nye aftale til 9 procent fra 31. juli 2023 frem til 31. juli 2024, hvorefter den sænkes til 4 procent som tidligere aftalt.
  • Ved at sætte grænsen til 9 procent i stedet for 6 procent kan anvendelsen af energiafgrøder øge biogasproduktionen med samlet 0,36 PJ i andet halvår af 2023 og første halvår af 2024.

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien