Nyt undervisningsforløb skal inspirere de unge med ny viden om energi og klimavenlig adfærd

Publiceret 14-08-2023

Energistyrelsen lancerer i dag et nyt undervisningsforløb til 7.-9. klas-ser, der hedder Mærk Energien. Materialet skal give de unge indsigt i, hvordan vi bruger energi i Danmark.

Allerede i dag fylder klima og grøn energi meget i unges bevidsthed, og undersøgelser viser, at mange unge allerede er bevidste om klimavenlig adfærd. Men det er måske ikke altid lige let at gennemskue det med strøm, energimærker og energiforbrug, og hvordan vi på forskellige måder kan ændre vores energivaner. Det skal et nyt undervisningsforløb målrettet udskolingselever hjælpe med at kaste lys over.

”Vi ser allerede, at de unge går forrest, når det kommer til klima og grøn omstilling. Med de her forløb vil vi gerne pirre endnu mere til elevernes nysgerrighed om klima, så de unge inspireres til at indgå kvalificeret i debatten om energi og klimavenlig adfærd. UNICEFs Nationale Rettighedsråd, som jeg har haft besøg af, har bl.a. efterspurgt mere tilgængelig viden til børn og unge. Derfor er jeg glad for, at Energistyrelsen nu stiller et uddannelsesforløb til rådighed målrettet danske folkeskoleelever,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard. 

”Jeg håber, at vi kan inspirere eleverne med ny viden, og måske sågar til at vælge en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse, som vi har så hårdt brug for til at løse de mange opgaver, som det kræves for at nå i mål med den grønne omstilling,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard

Undervisningsforløbet er et gratis tilbud, der er tilgængeligt for alle lærere, og som kan findes på SparEnergi.dk/Undervisning.

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien