Fortsat høj elforsyningssikkerhed

Publiceret 15-02-2023

Ministeren har fastsat planlægningsmål for elforsyningssikkerheden for 2032 på 38 afbrudsminutter. Det sker på baggrund af en anbefaling fra Energinet.

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard har fastsat et planlægningsmål for elforsyningssikkerheden for 2032 på 38 afbrudsminutter. Målet er en mindre stigning på tre minutter i forhold til det udmeldte mål sidste år for 2031.

Danmark er et af de lande, der har den mest stabile forsyning af strøm i stikkontakten. For 2032 sigtes der altså efter et såkaldt planlægningsmål på 38 afbrudsminutter og dermed en fortsat meget høj elforsyningssikkerhed.

Målet svarer til, at der er strøm i stikkontakten i 99,993 procent af tiden og dermed en elforsyningssikkerhed i verdensklasse.


Pressekontakt:
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon - 41 72 38 05

FAKTA

Planlægningsmål for elforsyningssikkerheden

  • Klima-, energi- og forsyningsministeren har det overordnede ansvar for elforsyningssikkerheden og fastsætter årligt det fremtidige planlægningsniveau på baggrund af anbefaling fra Energinet og indstilling fra Energistyrelsen. Det blev besluttet med en ændring af elforsyningsloven i 2018.
  • Energinet skal årligt udarbejde en redegørelse for elforsyningssikkerheden med en anbefaling til det fremtidige niveau. Planlægningsmålet har til hensigt at udstikke en sigtelinje for Energinets investeringer i elforsyningssikkerheden.
  • Planlægningsmålet på 38 minutter for 2032 er sammensat af to elementer. 1) Anbefaling relateret til effekttilstrækkelighed og eltransmissionsnettet på i alt syv afbrudsminutter. 2) Netvirksomhedernes fremskrivning om 31 afbrudsminutter på eldistributionsniveau.
  • Effekttilstrækkelighed vedrører utilstrækkelig elproduktion til at imødekomme efterspørgslen, mens nettilstrækkelighed vedrører elnettets evne til at levere strøm til elforbrugerne.
  • Planlægningsmålet for 2032 er øget med tre minutter i forhold til målet for 2031. Stigningen skyldes nye beregninger i forhold til distributionsnettet relateret til belastning af nettet ved højere elforbrug.

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien