Klima-, energi- og forsyningsministeren har modtaget Energistyrelsens undersøgelse af udbetalingen af varmecheck

Publiceret 02-02-2023

Energistyrelsen blev sidste år bedt om at undersøge, hvor rigtigt varmechecken har ramt i forhold til, hvem partierne bag de politiske aftaler gerne ville hjælpe. I forbindelse med, at undersøgelsen nu er modtaget af klima-, energi- og forsyningsminister, Lars Aagaard, siger han:

”Det er vigtigt at lære af erfaringer, og jeg er derfor tilfreds med, at Energistyrelsen har lavet en undersøgelse af udbetalingen. Undersøgelsen viser, at varmechecken i meget høj grad er nået frem til de hjem, man gerne ville hjælpe, men også, at der i et antal tilfælde er sket en udbetaling til borgere, som det efterfølgende har vist sig, ikke var tiltænkt fra politisk side at skulle modtage varmechecken.”

”Sidste år tog energipriserne pludselig på himmelfart, og jeg har fuld forståelse for, at der var et stort ønske om at målrette hjælpen til dem, der blev hårdest ramt og at udbetale pengene hurtigt. Men når vi udbetaler offentlige midler, så er det vigtigt, at de rammer rigtigt. Og her har man ikke ramt den tiltænkte målgruppe i alle sammenhænge.”

”Det skyldes ikke, at Energistyrelsen har administreret i modstrid med reglerne, men ingen ordning er bedre end de data, den bygger på. Hvis vi ikke har et ordentligt datagrundlag, så er det svært at ramme den politisk udpegede målgruppe.”

 Læs mere om undersøgelsen hos Energistyrelsen her:

 

 

 

 

 

 

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien